Gemeente Rijswijk


Busbaan in Klaroenstraat

Rijswijk, 26 augustus 1999

Momenteel wordt een busbaan aangelegd in de plantsoenstrook tussen de rijbaan en de spoorbaan.
De busbaan wordt later aangelegd dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat komt omdat de subsidie voor het aanleggen van deze baan niet op tijd beschikbaar was. Als gevolg daarvan konden ook de procedures om de aanleg van de baan mogelijk te maken, zoals het verlenen van de kapvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan, pas in een laat stadium worden ingezet. Aan alle wettelijke eisen is echter voldaan.

De routes voor de buslijnen 18 en 23 zijn veranderd als gevolg van de komst van tramlijn 17. Al in een vroeg stadium is door het stadsgewest Haaglanden en de gemeente Rijswijk gesproken over nieuwe routes voor alle openbaar vervoerlijnen. Ook de bewoners van Rijswijk hebben daarover kunnen meepraten tijdens informatieavonden.

Vorige week zijn een aantal bomen gekapt om ruimte te maken voor de busbaan. In een later stadium worden nieuwe bomen geplant. Volgens de planning is de busbaan begin oktober klaar. Slecht weer kan echter roet in het eten gooien: dan wordt de aanleg vertraagd.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 1997 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Busbaan in Klaroenstraat Rijswijk '
Lees ook