Gemeente Zwolle

Datum uitgave: 31-07-2002
Onderwerp: Verkeer en vervoer

De buschauffeurs van vervoersbedrijf Connexxion hebben deze week aangegeven vanaf 1 augustus niet over de Assendorperstraat te rijden. De buschauffeurs geven aan dat het rijden over verkeersdrempels lichamelijke klachten veroorzaakt. In tegenstelling tot wat afgesproken was met Connexxion heeft de Assendorperstraat een extra, vierde verkeersplateau gekregen. Ter compensatie voor deze extra drempel heeft de gemeente toegezegd om voor 1 augustus 2002 elders in Zwolle een verkeersdrempel busvriendelijk te maken. De gemeente is hier mee bezig, maar kan dit om verschillende redenen (zie achtergrondinformatie) niet voor 1 augustus realiseren.

De gemeente heeft begrip voor de situatie en de reactie van de buschauffeurs, maar zij moet ook de maatregelen in acht nemen die de verkeersveiligheid van burgers waarborgen.

De gemeente zoekt naar alternatieven. Op dit moment wordt daarom onderzocht of het mogelijk is het plateau in de Mozartlaan te vervangen voor een busvriendelijke snelheidsremmer (versmalling). Dit ter compensatie van het extra verkeersplateau op de Assendorperstraat.

Wethouder Janco Cnossen (Verkeer en Vervoer) gaat direct na terugkomst van zijn vakantie (week 33) gesprekken aan met zowel vervoersmaatschappij Connexxion als met de bewoners van de Mozartlaan. De gemeente hoopt met beide partijen te komen tot een aanvaardbare oplossing.

De buslijnen over de Assendorperstraat worden tijdelijk door Connexxion omgeleid in afwachting van de resultaten van het overleg met de gemeente.

Achtergrond informatie
Er is op dit moment nog geen verkeersplateau vervangen door een busvriendelijke snelheidsremmer. Dit komt omdat het reeds opgestarte aanpassingsproces vertraging heeft opgelopen omdat de door Connexxion en gemeente Zwolle beoogde locatie op de Bachlaan na onderzoek en overleg met de belanghebbenden geen geschikte locatie bleek te zijn. Een versmalling in de nabijheid van scholen, in combinatie met autoverkeer van beide kanten en het vele fietsverkeer leidt naar verwachting tot een onoverzichtelijk verkeersbeeld en verkeersonveilige situaties. En ook de begin- en eindtijden van de scholen kan het haal- en brengverkeer bij de versmalling de doorgang voor de bus te veel belemmeren. Wethouder Cnossen heeft FNV Bondgenoten daarover op 12 juli jongstleden per brief geïnformeerd.

Externe instanties:
Connexxion

Bron: Communicatie
Datum van 01-08-2002 tot 07-08-2002

Deel: ' Buschauffeurs Connexxion mijden drempels Assendorperstraat Zwolle '
Lees ook