Business Barometer Rotterdam vierde kwartaal 2002

Groeisaldo ondernemingen kent forse daling, aantal opheffingen bedrijfsvestigingen neemt toe.

In het vierde kwartaal van 2002 zijn in het kamergebied Rotterdam 1833 bedrijfsvestigingen opgeheven. Dit is een flinke toename (22,5%) in vergelijking met het vierde kwartaal van 2001 (1496). Het groeisaldo van bedrijfsvestigingen (starters en nieuwe dochterbedrijven of nevenvestigingen min het aantal opheffingen) kent een nog forsere afname. In het vierde kwartaal 2002 bedraagt het groeisaldo 392. Dit is 38,7% minder dan in hetzelfde kwartaal in 2001. Ook landelijk is er sprake van een daling, het groeisaldo ondernemingen neemt af met 39,9%. Dit blijkt uit de Business Barometer, een nieuw product van de Kamer van Koophandel Rotterdam dat actuele ontwikkelingen in de ondernemingszin in de regio Rotterdam in beeld brengt.

In de Business Barometer wordt het vierde kwartaal van dit jaar vergeleken met het vierde kwartaal van vorig jaar. In het vierde kwartaal 2002 zijn in de regio Rotterdam 1833 opheffingen -waarvan 178 faillissementen- in het handelsregister geregistreerd. Een toename van 22,5% ten opzichte van het vierde kwartaal 2001. Landelijk is dit aantal toegenomen met 11,5%. In de onderzoeksperiode nam de toename van het aantal gestarte bedrijven met 19 af. Dit is regionaal minder (-1,4%) dan landelijk (-2,1%). Het aantal opgerichte dochterondernemingen en nevenvestigingen is daarentegen gegroeid, met 13,7%, terwijl de landelijke tendens een afname van 1,1% is.

Groeisaldo Het saldo van starters en oprichtingen minus opheffingen is ten opzichte van het vierde kwartaal 2001 gedaald met 38,7%. Dit sluit aan bij het landelijke cijfer, die een daling van 39,9% laten zien. Deze landelijke dalende tendens is zichtbaar vanaf 2001 en weerspiegelt een aanhoudende conjuncturele teruggang, die in het laatste kwartaal 2002 fors uitpakt. Ingezonden persbericht

file: pic03098.pcx)

De Business Barometer brengt actuele ontwikkelingen in de ondernemingszin in Rotterdam e.o. in beeld. Hiervoor worden ieder kwartaal het aantal startende bedrijven (starters), nieuwe dochterbedrijven en opheffingen onderzocht. Een volledig overzicht van de Business Barometer (inclusief informatie over diverse regio's en bedrijfssectoren) is te vinden op: www.kvk.nl/businessbarometer


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Business Barometer Rotterdam vierde kwartaal 2002 '
Lees ook