AXA Verzekeringen

Business Boomerang van AXA:
nieuw ondersteuningsprogramma voor de assurantieadviseur 18 juni 2002

AXA lanceert met Business Boomerang een nieuw ondersteuningsprogramma voor de onafhankelijke assurantieadviseur. AXA Business Boomerang biedt een breed scala aan diensten op het gebied van marketing, commercie en educatie waarmee de assurantieadviseur zijn dagelijkse praktijk wordt ondersteund. AXA wil hiermee bijdragen aan een sterke positie van de tussenpersoon als zelfstandig ondernemer.

De Business Boomerang-filosofie bestaat uit drie kernwaarden: expertise, support en partnership.

Expertise
Kennis en ervaring direct binnen handbereik van de assurantieadviseur. In samenwerking met een netwerk van onafhankelijke externe specialisten fungeert Business Boomerang als vraagbaak, denktank, second opinion en bron van actuele informatie.

Support
Directe, gerichte ondersteuning op het gebied van kennisverwerving, bedrijfsvoering en communicatie. Concreet en persoonlijk. Afgestemd op de individuele wensen en behoeften van de assurantieadviseur. Partnership
Business Boomerang staat in het teken van lange termijn samenwerking. Business Boomerang betekent samen bouwen aan een intensieve en succesvolle relatie.

Breed en flexibel pakket
Business Boomerang biedt een pakket aan diensten waarmee een stevig fundament wordt gelegd voor de ondersteuning van de assurantieadviseur. Op basis van de wensen van de markt zal Business Boomerang in de toekomst verder worden doorontwikkeld. Het programma bestaat nu uit de volgende onderdelen. AXA weet uit uitgebreid onderzoek dat deze onderdelen voorzien in een grote behoefte van de markt:


1 Portefeuilleanalyse
Basisprincipe van de analyse is dat de kansen voor succes grotendeels liggen in het bestaande klantenbestand van de tussenpersoon. Het gaat hier om een gedegen analyse, uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige. De portefeuilleanalyse biedt direct inzicht in sterktes en zwaktes, in mogelijkheden en onmogelijkheden. De intermediair leert hoe hij optimaal rendement kan halen, hoe hij zijn kosten omlaag kan brengen en hoe zijn prestaties zich verhouden tot die van collega's in de branche.


2 Direct Mail
Een effectieve manier voor de tussenpersoon om met zijn klanten te communiceren. Direct Mail kan ingezet worden voor aanbiedingen, het generen van offerteaanvragen of bezoekafspraken en het informeren over actualiteiten. Met Business Boomerang kan AXA de intermediair op de volgende manieren van dienst zijn:
ontwikkelen van Direct Mail concepten onder eigen naam schrijven van actiegerichte verkoopbrieven opschoning en verrijking van het klantenbestand identificeren van de beste kansen binnen de portefeuille printen, verzending, responsverwerking- en rapportage


3 Actiebijsluiters
Bijsluiters vormen een beproefd middel om regelmatig aandacht voor de diensten en producten van de tussenpersoon te krijgen. Business Boomerang ontwikkelt regelmatig nieuwe bijsluiters over thema's waarbij actualiteit, actiegerichtheid en makkelijke inzetbaarheid, de uitgangspunten zijn.


4 Nieuwsbriefservice
Een nieuwsbrief wordt vaak hoog gewaardeerd door de ontvanger mits er werkelijk relevante informatie in staat. Met de Business Boomerang nieuwsbriefservice stelt de adviseur zijn eigen nieuwsbrief samen uit de meest actuele en interessante artikelen. Belangrijkste kenmerken: elk kwartaal keuze uit 20 actuele artikelen de tussenpersoon kan zelf artikelen/nieuwtjes toevoegen ondersteuning in print en verzending
nieuwsbrief wordt opgemaakt onder eigen naam en logo


5 Training en opleiding
Kennis is cruciaal om gedegen advies te kunnen geven en de commerciële slagkracht te vergroten. Daarom geeft AXA verschillende workshops, trainingen en opleidingen. Met de trainingen en opleidingen kan de vakkennis verbreed worden. De workshops richten zich met name op het up-to-date houden van kennis rond actuele thema's en onderwerpen.


6 Fiscaal Juridische Helpdesk
Business Boomerang biedt de assurantieadviseur toegang tot de Fiscaal Juridische Helpdesk.
Een service die bestaat uit:
Kennislijn: Een speciaal opgezet netwerk van zelfstandige, onafhankelijke specialisten die alle benodigde informatie kunnen verschaffen voor een goed onderbouwd advies.
Nieuwsbrief: Oftewel Fin-mail, de wekelijkse elektronische nieuwsbrief met actuele vakinformatie op het gebied van financiële planning. Internet Kennisbank: De Kennisbank op internet kan 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geraadpleegd, is opgebouwd vanuit de praktijk en bevat o.a.: actuele artikelen, vragen en antwoorden van de zaken die via de Kennislijn zijn binnengekomen.

Deel: ' Business Boomerang van AXA nieuw ondersteuningsprogramma voor de ass.. '
Lees ook