Provincie Friesland

Persberichten

Businmeldsysteem bij de kruising Wijnjewoude en Oud-Appelscha

Gedeputeerde Staten zullen voorstellen aan Provinciale Staten om bij de kruising Wijnjewoude en Oud-Appelscha in de provinciale weg N381 bushaltes en een businmeldsysteem te plaatsen. Provinciale Staten worden daarbij ook gevraagd het benodigde krediet, 341.000,- ( 154.739,05) beschikbaar te stellen.
Vervolgprocedure: 17 oktober Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 6 november Provinciale Staten

26 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Businmeldsysteem bij kruising Wijnjewoude op de N381 '
Lees ook