Provincie Noord-Holland

Busroute 602 van Schagen naar Den Helder niet opgenomen in dienstregeling

Haarlem, 25 maart 2003 - Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft besloten busroute 602 (Schagen Den Helder via t Zand) niet opnieuw op te nemen in de dienstregeling van de concessie Noord-Holland Noord. De kosten die met deze herinvoering zijn gemoeid bedragen 260.000. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar uit de reguliere begroting van de exploitatie van het openbaar vervoer. Vrijmaken van financiële middelen heeft als negatief gevolg dat elders in het lijnennet bezuinigd moet worden. Het college neemt met zijn beslissing niet het advies over dat de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer begin maart formuleerde.

Buslijn 602 vormde een rechtstreekse verbinding tussen Den Helder en Schagen. De buslijn verviel in augustus vorig jaar met de invoering van de nieuwe dienstregeling in de Noord-Kop. De nieuwe dienstregeling heeft een efficiëntere lijnvoering. Lijn 151 (Alkmaar Julianadorp) is in combinatie met lijn 152 (Dorperweerth Schagen) doorgetrokken naar Dorperweerth. Door deze ingreep sluiten de lijnen voortaan beter op elkaar aan. Ook is een betere aansluiting ontstaan op de stadslijnen 31 en 32 die het traject en Helder Julianadorp bedienen. Buslijn 602, ook wel de scholierenlijn 602 genoemd, kon vervallen omdat er op deze manier een keer per uur een verbinding tussen Schagen en Julianadorp is ontstaan met een goede aansluiting op het stadsnet van Den Helder.

Nadeel van huidige dienstregeling is dat directe verbinding t Zand Schagen is komen te vervallen. Het voordeel, een verbeterde aansluiting op het stadsnet in Den helder, heeft het college zwaarder laten wegen. Daarnaast kunnen reizigers in Noord-Holland noord gebruik maken van de OV-Taxi, een aanvullende service op het buslijnennet.

Inlichtingen: Joop Klinkhamer, tel. (023) 514 41 79 Inlichtingen voor de pers: Laurian Zwart, tel. (023) 514 44 58 Laurian Zwart 25-3-2003 16:11:00

Deel: ' Busroute 602 van Schagen naar Den Helder niet in dienstregeling '
Lees ook