Gemeente Zoetermeer

Bussluis Vierde Stationsstraat wordt hersteld

De Gemeente Zoetermeer heeft opdracht gegeven om de al geruime tijd buiten werking zijnde bussluis in de 4e Stationsstraat weer te herstellen. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan klachten van omwonenden. Volgens het geldende bestemmingsplan van Rokkeveen is de 4e Stationsstraat immers aangewezen als weg uitsluitend bedoeld voor bestemmingsverkeer (o.a. naar het tuincentrum), langzaam verkeer en lijnbussen.
Gelijktijdig met het herstel wordt de controle op illegaal passeren en vandalisme verhoogd. Naast een boete voor het negeren van het rode licht en het illegaal berijden van de busbaan kunnen vandalen een rekening voor het herstel van de installatie verwachten. De daarmee gemoeid zijnde kosten bedragen al snel 10.000 of meer. Naar verwachting zal de installatie deze zomer weer in bedrijf worden gesteld.

Laatste wijziging: 26-6-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Bussluis Vierde Stationsstraat Zoetermeer wordt hersteld '
Lees ook