Provincie Noord-Holland

Streekplan Noord-Holland-Zuid: Bustour van provinciebestuur met burgers door Zaanstreek
Zwembad Camping Westerkogge blijft dicht totdat veiligheid gebruikers verzekerd is
Herindeling West-Friesland
Streekplan Noord-Holland-Zuid: Provinciebestuur trekt regio's in Persbericht, 24 augustus 2001

Streekplan Noord-Holland-Zuid:
Bustour van provinciebestuur met burgers door Zaanstreek Op donderdag 6 september 2001 organiseert de provincie Noord-Holland speciaal voor de inwoners van de Zaanstreek een bustocht in hun eigen regio. De Zaanstreek maakt straks deel uit van het nieuwe streekplan Noord-Holland-Zuid. In de bustocht staat de relatie tussen het streekplan en de leefomgeving van de inwoners van deze regio centraal. Inwoners van de Zaanstreek worden van harte uitgenodigd om zich voor de bustocht aan te melden.

Leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie zullen de rondrit begeleiden. De bus zal stoppen bij diverse locaties in de Zaanstreek die als knelpunt zouden kunnen worden omschreven. De bustour komt langs de volgende locaties:


- Poort Clandijck

- Saendelft

- Bouwen in de linten (Westzaan)

- Herstructurering bedrijventerreinen aan de Noorderveld en Hemmes
- Herstructurering stationsgebied Zaandam
Radio Noord-Holland zal meerijden met deustour en daarvan verslag doen.

Achtergrond
Gedeputeerde Meijdam van Ruimtelijke Ordening, andere Statenleden en ambtenaren trekken het zuidelijk deel van Noord-Holland in om met burgers de praten over de betekenis van het toekomstige streekplan Noord-Holland-Zuid voor de eigen leefomgeving van deze burgers. Daarvoor worden in de maanden september, oktober en november 2001 in elk van de zeven regio's een brainstormbijeenkomst, een bustour, een burgerhuis en een scholenproject georganiseerd. Deze zeven regio's zijn: Zaanstreek, Zuid- Kennemerland, Waterland, Amstelland en Meerlanden, Het Gooi, De Vechtstreek en de IJmond.

Programma Bustour Zaanstreek donderdag 6 september 2001

13.30 uur

Instappen bij restaurant Wapen van Assendelft, Adres: Dorpsstraat 533, Assendelft

13.45 uur

Start rondrit langs vijf locaties

17.00 uur

terugkeer bij Wapen van Assendelft en einde bustour

Burgers kunnen zich aanmelden bij de provincie voor een bustour of burgerhuis in hun eigen regio:
Telefonisch: 023 514 3174 (Rina Swart)
Per fax:: 023 514 3030
Per e-mail: swartc@noord-holland.nl
Informatie: Rob Schimmel, tel. (023) 514 33 45 Print persberichtPersbericht, 24 augustus 2001

Aanwezigheid stroom aangetoond

Zwembad Camping Westerkogge blijft dicht totdat veiligheid gebruikers verzekerd is
Het zwembad van de Camping Westerkogge blijft op last van de provincie Noord-Holland dicht totdat de veiligheid van zwemmers verzekerd is. Uit onderzoek dat een extern bureau in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd, is een stroom van 1,2 tot 5,2 volt met een spanning van 200 tot 240 mAmpere gemeten in en rond het bad. Bij contact kan dit leiden tot spierverkramping en een verhoogde kans op hartfibrillatie. De eigenaar en de gemeente Wester-Koggenland zijn door de provincie vandaag op de hoogte gesteld van het onderzoek.

Vastgesteld is dat de stroom afkomstig is van het elektriciteitsnet en niet van statische aard is. Het onderzoeksbureau heeft vastgesteld dat de aarding niet voldoet aan de eisen en daarmee de installatie niet voldoet aan de NEN 1010 en de NEN 3140 norm. Het bureau adviseert de eigenaar de problemen met de elektrische installatie op te lossen en een inspectie volgens de NEN 3140 uit te laten voeren in het zwembad én op de camping.

Met het oog op de veiligheid van bezoekers blijft het zwembad op last van de provincie gesloten totdat de eigenaar de problemen volledig heeft opgelost. Omdat het vooral bouwkundige maatregelen betreft, zal de gemeente Wester-Koggenland hierop toezicht houden en de resultaten toetsen aan gemeentelijke vergunningen. Het zwembad wordt niet eerder heropend nadat de provincie na controle vaststelt dat het bad weer veilig is voor gebruikers. Wat de rest van de camping betreft, beslist de gemeente over eventuele maatregelen.
Print persberichtPersbericht, 23 augustus 2001

Herindeling West-Friesland: minderheidstandpunt gedeputeerden Neef en Wildekamp.
In aanvulling op het persbericht en de openbare besluitenlijst d.d. 21 augustus j.l. aangaande de herindeling van West-Friesland, dient het volgende nog vermeld te worden. Binnen het college van Gedeputeerde Staten (GS) blijven gedeputeerden Enno Neef en Ada Wildekamp van de Partij van de Arbeid nadrukkelijk bij hun eerder ingenomen standpunt tegen het ontwerpvoorstel voor de gemeentelijke herindeling in West-Friesland.

Zij hebben zich reeds tijdens de vergadering van Gedeputeerde Staten op 29 mei jongstleden uitgesproken voor een variant waarbij uitgegaan wordt van de bestaande gemeentegrenzen die recht doen aan de centrumgemeenten Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Opmeer. Print persbericht


Print persbericht


Persbericht, 22 augustus 2001

Streekplan Noord-Holland-Zuid: Provinciebestuur trekt regio's in Gedeputeerde Meijdam van Ruimtelijke Ordening, andere Statenleden en ambtenaren trekken het zuidelijk deel van Noord-Holland in om met burgers de praten over de betekenis van het toekomstige streekplan Noord-Holland-Zuid voor de eigen leefomgeving van deze burgers. Daarvoor worden in de maanden september, oktober en november 2001 in elke van de zeven regio's een brainstormbijeenkomst, een bustour, een burgerhuis en een scholenproject georganiseerd.

De zeven regio's zijn: Zaanstad, Zuid- Kennemerland, Waterland, Amstelland en Meerlanden, Het Gooi, De Vechtstreek en de IJmond.

Brainstormbijeenkomsten
In iedere regio zijn kleinere organisaties actief, zie zich vooral bezig houden met lokale vraagstukken. De leden van zo'n organisatie zijn goed op de hoogte van wat er in hun regio speelt en waar de knelpunten zitten. Speciaal voor deze 'georganiseerde burgers' worden er brainstormbijeenkomsten georganiseerd. Zij worden door de provincie speciaal uitgenodigd om daar van gedachte te wisselen over een aantal onderwerpen. De brainstormbijeenkomsten worden gebruikt ter voorbereiding van de burgerhuizen. Overigens heeft de provincie heeft gedurende het hele streekplanproces regelmatig over het streekplan gepraat met grotere maatschappelijke organisaties zoals Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Stelling van Amsterdam en de Milieufederatie.

Burgerhuizen
In het succesvolle televisieprogramma Het Lagerhuis wordt uitgebreid gediscussieerd over een aantal stellingen. De provincie wil in alle zeven regio's een soortgelijke vorm van discussie opzetten met inwoners van de regio die plaats mogen nemen in een zogenaamd 'burgerhuis'. Gedeputeerde Meijdam of andere Statenleden zullen mee discussiëren over een aantal stellingen.

Bustours
Gedeputeerde Meijdam en\of andere Statenleden zullen in de verschillende regio's een rondrit maken met een bus. Een aantal inwoners uit het gebied krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan deze bustour. De bus zal stoppen bij een aantal locaties in het gebied die als knelpunt zouden kunnen worden omschreven. Na deze rondrit zal de bus eindigen op een plaats waar een mogelijkheid zal zijn om te discussiëren over onderwerpen die de regio aangaan.

Scholen
De bovenbouw van enkele scholen (voortgezet onderwijs) worden per regio uitgenodigd aandacht te besteden aan het nieuwe streekplan Noord-Holland-Zuid.

Film
Tijdens de bovengenoemde evenementen zal de in opdracht van de provincie gemaakte film Van piramide tot platform worden vertoond. Deze film ligt op eenvoudige wijze uit wat een streekplan is, waarom het streekplan Noord-Holland-Zuid wordt gemaakt, en waarom de provincie het belangrijk vind om hierover met burgers en maatschappelijke organisaties in de verschillende regio 's te praten.

Speciale website en nieuwsbrief
Op internet op de speciale website kunnen belangstellenden informatie vinden over de datum en programma van de evenementen in hun eigen regio of over het streekplan Noord-Holland-Zuid in het algemeen. Rond de evenementen worden ook speciale Nieuwsbrieven uitgegeven.

Aanmelden
Via persberichten en advertenties in regionale kranten worden de komende weken belangstellenden de programma's van de verschillende evenementen bekend gemaakt. En worden belangstellenden op deze manier uitgenodigd om zich aan te melden voor een bustocht of een burgerhuis.
Burgers kunnen zich aanmelden bij de provincie voor een bustour of burgerhuis in hun eigen regio:
Telefonisch: 023 514 3174 (Rina Swart)
Per fax:: 023 514 3030
Per e-mail: swartc@noord-holland.nl

Informatie: Rob Schimmel, tel. (023) 514 33 45

Deel: ' Bustour van provinciebestuur met burgers door Zaanstreek '
Lees ook