Provincie Noord-Holland

Persbericht, 24 augustus 2001

Streekplan Noord-Holland-Zuid:
Bustour van provinciebestuur met burgers door Zaanstreek Op donderdag 6 september 2001 organiseert de provincie Noord-Holland speciaal voor de inwoners van de Zaanstreek een bustocht in hun eigen regio. De Zaanstreek maakt straks deel uit van het nieuwe streekplan Noord-Holland-Zuid. In de bustocht staat de relatie tussen het streekplan en de leefomgeving van de inwoners van deze regio centraal. Inwoners van de Zaanstreek worden van harte uitgenodigd om zich voor de bustocht aan te melden.

Leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie zullen de rondrit begeleiden. De bus zal stoppen bij diverse locaties in de Zaanstreek die als knelpunt zouden kunnen worden omschreven. De bustour komt langs de volgende locaties:


- Poort Clandijck

- Saendelft

- Bouwen in de linten (Westzaan)

- Herstructurering bedrijventerreinen aan de Noorderveld en Hemmes
- Herstructurering stationsgebied Zaandam
Radio Noord-Holland zal meerijden met deustour en daarvan verslag doen.

Achtergrond
Gedeputeerde Meijdam van Ruimtelijke Ordening, andere Statenleden en ambtenaren trekken het zuidelijk deel van Noord-Holland in om met burgers de praten over de betekenis van het toekomstige streekplan Noord-Holland-Zuid voor de eigen leefomgeving van deze burgers. Daarvoor worden in de maanden september, oktober en november 2001 in elk van de zeven regio's een brainstormbijeenkomst, een bustour, een burgerhuis en een scholenproject georganiseerd. Deze zeven regio's zijn: Zaanstreek, Zuid- Kennemerland, Waterland, Amstelland en Meerlanden, Het Gooi, De Vechtstreek en de IJmond.

Programma Bustour Zaanstreek donderdag 6 september 2001

13.30 uur

Instappen bij restaurant Wapen van Assendelft, Adres: Dorpsstraat 533, Assendelft

13.45 uur

Start rondrit langs vijf locaties

17.00 uur

terugkeer bij Wapen van Assendelft en einde bustour

Burgers kunnen zich aanmelden bij de provincie voor een bustour of burgerhuis in hun eigen regio:
Telefonisch: 023 514 3174 (Rina Swart)
Per fax:: 023 514 3030
Per e-mail: swartc@noord-holland.nl
Informatie: Rob Schimmel, tel. (023) 514 33 45 Print persbericht
} ______________________________________________________________

Zoekwoorden:

Deel: ' Bustour van provinciebestuur met burgers door Zaanstreek '
Lees ook