Gemeente Terneuzen

Welkom» Nieuws» Persberichten» Buurt beslist over kunstwerk Zuiderpark

Persbericht - 4 maart 2003

BUURT BESLIST OVER KUNSTWERK ZUIDERPARK

Als kroon op het werk dat werd verricht in de wijk Zuiderpark, wordt een kunstwerk geplaatst. De mogelijke ontwerpen zijn te bekijken in zwembad De Honte. Wijkbewoners kunnen daar schriftelijk hun voorkeur kenbaar maken.

De kunstenaars Iris le Rutte, Sander Rood en Tilmann Eberwein zijn enige tijd geleden uitgenodigd schetsontwerpen te maken. De ontwerpen staan van maandag 10 tot en met vrijdag 21 maart tentoongesteld bij de informatiebalie van zwembad De Honte. Ook ligt er aanvullende informatie over de kunstenaars. Inwoners van Zuiderpark kunnen op een formulier kenbaar maken welk kunstwerk het Zuiderpark hun voorkeur geniet. De keuze van de wijkbewoners speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming over het te plaatsen kunstwerk.

De wijk Zuiderpark is aan vernieuwingen onderhevig geweest. De werken bestonden uit de renovatie van twee voetbalvelden en het terrein van de atletiekvereniging, renovatie van de vijver, herinrichting van de oevers, het maken van een zittrap en het plaatsen van een fontein. Daarnaast werd het groen de omgeving veranderd in een toegankelijker en open groen gebied. Aan de Zuiderparklaan/Parkhove werden 23 vrijstaande woningen gerealiseerd, onder andere door Projectbouw Zeeland. In Vijverhof werden 22 vrijstaande woningen gebouwd door Proverko.

De gemeente Terneuzen besloot ter afronding van de werken een kunstwerk te plaatsen. Dit kunstwerk zal als herkenningspunt bij de ingang aan de zijde van de Bellamystraat worden geplaatst. Met de realisatie van het kunstwerk is EUR 10.000,00 gemoeid.

Nadere informatie:

Afdeling Communicatie
Dirk Timmers
Telefoonnummer: 0115 - 455 523

Deel: ' Buurt Terneuzen beslist over kunstwerk zuiderpark '
Lees ook