Buurteffecten van allochtonen zijn niet eenduidig


TILBURG, 20170305 -- Heeft de buurtconcentratie van allochtonen negatieve effecten op hun sociale positie? In de Verenigde Staten van Amerika is het antwoord op deze vraag bevestigd. Buurtbewoners worden gesocialiseerd in een buurtcultuur waarin sociale achterstand normaal is. Daardoor worden sociale achterstanden bestendigd. Maar anders dan in de Verenigde Staten bestaat er in Nederland een sociaal zekerheidsstelsel en zijn de buurten qua bevolkingssamenstelling aanzienlijk heterogener. Toch wijst eerder Nederlands onderzoek ook uit dat er buurteffecten bestaan. Hoe is dit te begrijpen? Deze vraag stelt Farouk Saleh in zijn proefschrift “De buurtconcentratie van etnische minderheden” dat hij op woensdag 8 maart 2017 verdedigt ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap aan de Universiteit van Tilburg.

[portretfoto Farouk Saleh]  In het proefschrift wordt onder gunstigere technische condities dan voorheen over een nieuw buurtonderzoek, toegespitst op de terreinen arbeid, onderwijs en sociale contacten, gerapporteerd. Het onderzoek wijst uit dat de buurteffecten sterker zijn dan tot nu toe gedacht. Saleh heeft daarnaast buurtbewoners bevraagd naar de negatieve effecten. Die worden deels bevestigd en deels tegengesproken. De buurtbewoners wijten hun slechte sociale positie aan omstandigheden als slechte opleiding en onvoldoende werkervaring, maar ook aan discriminatie en het uitblijven van economische ontwikkeling. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de Nederlandse buurten zich kenmerken door gefragmenteerde etnische netwerken, waardoor er van een homogene buurtcultuur geen sprake is. Hoe de buurteffecten de sociale achterstandspositie bestendigt blijft dus een raadsel. Daarmee wordt een zeer populaire verklaring van de achterstandspositie van allochtonen ontkracht.

Drs. Farouk Saleh (Arbil, Irak) studeerde sociologie in Bagdad en Utrecht.

Farouk Saleh verdedigt zijn proefschrift “De buurtconcentratie van etnische minderheden” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 8 maart 2017 om 16.00 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg, Warandelaan 2 te Tilburg. Promotores: Prof. dr. R.S. Gowricharn en dr. Wilfred Uunk. Overige leden van de promotiecommissie zijn: Prof. dr. Jan Rath, Prof. dr. Paul de Graaf,  Prof. dr. Sjaak Kroon,  dr. Menno van Zaanen.

Persbericht Tilburg Universiteit

Persbericht Promotiekamer


Deel: ' Buurteffecten van allochtonen zijn niet eenduidig '
Lees ook