Amsterdam Oud Zuid

Buurtschouw aanstaande maandag Nieuwsdatum: 01-Feb-2000

Laat van u horen in de buurtschouw op 7 febrari aanstaande in de Hoofddorppleinbuurt. Wij starten om 16:00 uur in het Speeltuinverenigingsgebouw op de Theophile de Bockstraat. Vanaf 1 november krijgt elke buurt jaarlijks een buurtschouw en eens per twee jaar een avondschouw. In samenwerking met de buurtschouw-groep wordt extra aandacht besteed aan sociale vei-lig-heid en leef-baar-heid in de veertig buurten waarin het stadsdeel is opgedeeld.De groep bestaat uit buurtbewoners, be-heerders van de openbare ruimte, politie, wijkcoördinatoren, stadstoezicht en een lid van de Ouderen Adviesraad (met name voor de avondschouw).Om op korte termijn met oplossingen te komen en aan de wensen van bewoners tegemoet te komen is een intensieve samenwerking en goede afstemming met de diverse partners georganiseerd.

Deel: ' Buurtschouw Hoofddorppleinbuurt Amsterdam Oud Zuid '
Lees ook