Amsterdam Oud Zuid

Buurtvergadering Theophile de Bockstrook Nieuwsdatum: 14-Feb-2000

Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid wil samen met bewoners en belanghebbenden onderzoeken op welke wijze de Theophile de Bockstrook kan worden verbeterd. De eerste aanzet is een buurtvergadering waar u uw mening, wensen en ideeën over het gebied op tafel kan leggen. U bent van harte uitgenodigd voor deze buurtvergadering die zal plaatsvinden op: donderdag 24 februari van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur in het Woestduincentrum, Woestduinstraat 18.
Waar gaat het om?
Het gebied langs de Theophile de Bockstraat, van de Westlandgracht tot en met het Jacob Marisplein, is een van de weinige open en voornamelijk groene ruimtes in de Hoofddorppleinbuurt. Aan de westkant is de speeltuin, in het midden de voormalige dependance van de Nicolaas Maesschool en aan de oostkant het rustige Jacob Marisplein. Het geheel is in de loop van de tijd wat achterop geraakt. Wenselijk is een facelift voor het gebied waarbij ook gekeken zou moeten worden op welke wijze het gebied beter kan worden benut om van meer betekenis te zijn voor de Hoofddorppleinbuurt.

Werkgroep
Tijdens de buurtvergadering op 24 februari kunt u zich opgeven voor een werkgroep. De werkgroep zal bestaan uit omwonenden, belanghebbenden, organisaties uit de buurt en het stadsdeel. De werkgroep gaat aan de slag met alles wat in de buurtvergadering naar voren is gebracht. Dit moet leiden tot een inventarisatie van wat er allemaal zou kunnen gebeuren om het gebied te verbeteren.

Buurtvergadering in mei
Tijdens een buurtvergadering in mei presenteert de werkgroep haar ideeën aan omwonenden en belanghebbenden. Op basis van de reacties maakt de werkgroep een definitieve rapportage die wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. In juni kan de Raadscommissie zich vervolgens uitspreken welke ideeën voor het gebied nader kunnen worden uitgewerkt tot concrete voorstellen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Bel dan het projectbureau Hoofddorppleinbuurt, Michaël Kowalski, telefoon 678 1690 of mail:
hoofddorppleinbuurt@oudzuid.amsterdam.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Buurtvergadering Theophile de Bockstrook A'dam Oud Zuid '
Lees ook