Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal

Plein 2


2511 CR DEN HAAG

Directie Crisisbeheersing en Humanitaire Hulp

Afdeling Humanitaire Hulp

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 16 april 1999
Kenmerk HH-541/99nc
Blad /2
Bijlage(n)
Betreft Overzicht Nood- en Humanitaire Hulp 1998 C.c.

Hierbij bied ik u een overzicht aan van de in 1998 gedane committeringen in het kader van de nood,- humanitaire en rehabilitatiehulp inclusief op conflictpreventie gerichte activiteiten ten laste van Categorie VIa van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking.

Het betreft 425 activiteiten voor een totaalbedrag van NLG
468.355.478.

Teneinde u een volledig beeld te verschaffen, vermeld ik tevens de hieronder volgende bijdragen, die niet in het overzicht zijn opgenomen:


1) NLG 11 mln. t.l.v. Categorie VIb, als vrijwillige bijdrage aan UNWRA.


2) NLG 47.5 mln. t.l.v. Categorie VIb, als vrijwillige bijdrage aan UNHCR.


3) NLG 60 mln. t.l.v. Categorie Ib, als vrijwillige bijdrage aan WFP, voor het grootste deel te besteden aan noodhulp en vluchtelingenoperaties.


4) In de begroting voor 1998 (Categorie IXa) is een bedrag van NLG
105.4 mln. opgenomen als toerekening van de EU in het kader van de nood- en voedselhulpverlening.

Tevens treft u een overzicht aan van de ten laste van begrotingsartikel 09.04.02 gefinancierde noodhulpactiviteiten t.b.v. niet-DAC landen in 1998.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Deel: ' BUZA Overzicht Nood- en Humanitaire Hulp in 1998 '
Lees ook