BuZz en SMC brengen dagelijks eindexamenjournaal op het web

Het NCRV-jongerenprogramma BuZz en SMC Plaza brengen vanaf maandag 17 meitot en met vrijdag 28 mei een eindexamenjournaal op het internet. Deuitzendingen zijn op de examendagen van 17.00 uur tot 19.00 uur in realaudiote beluisteren. De webcast bestaat uit een aantal vaste onderdelen.

Uiteraard al het laatstenieuws en vele reportages van het eindexamenfront. Interviews metvakdocenten en examenkandidaten na afloop van een examen.

Verder is er deklachtenrubriek 'Gezeik' met daarin de irritaties en problemen vanleerlingen die bij het LAKS zijn binnengekomen. Natuurlijk ook de tips voorhet examen van morgen zoals die van Councellor Cees, de BuZz-psycholoog, dieop verzoek, maar ook ongevraagd raad geeft hoe van examenstress af te komen.Merel Uffing, redactie-lid van BuZz, doet dit jaar eindexamen VWO. Zijvertelt over haar hoogtepunt en dieptepunt van die dag.

Bovendien neemt zehaar examens op die tijdens het examenjournaal worden uitgezonden! Daarnaastzijn de examenherinneringen van 3FM-presentatoren en bekende popartiesten tehoren. Ook elke dag een relevant interview met onder meer staatssecretarisvan onderwijs Karin Adelmund. Zij zal ook een aantal unieke examentips gevenspeciaal in deze webuitzendingen. Reageren en vragen stellen kan door iedereen via de chat in ExamenRadio.De presentatie is in handen van docenten uit de vakgebieden,3FM-presentatrice Heidi Iepema en BuZz-redactrice Merel Uffing.BuZz brengt 'sexy en moving' jongerenradio elke zondag op 3FM van 18.00 tot20.00 uur. Daarna gaan de programmakers het internet op waar zij livewebcasts verzorgen van 20.00 tot maandagochtend 00.00 uur. In de examenwekendus ook elke werkdag tussen 17.00 en 19.00 uur!SMC Plaza(School, Markt & Communicatie) publiceert dit jaar voor de vierdekeer de antwoorden en eindexamens op het internet.

Daarnaast verzorgen zeeen uitgebreide informatie-service voor leerlingen die eindexamens doen. Hunsite werd in mei 1998 door meer dan dertigduizend gebruikers bezocht.Links:http://www.ncrv.nl/buzz http://smc.kennisnet.nl/examenradio. http://www.real.com
 
 
==============================================
 
Niet voor publicatie:Voor vragen kunt u bellen met Arjan Snijders, 035-6719398 of mailen naarbuzz@ncrv.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' BuZz en SMC brengen dagelijks eindexamenjournaal op het web '
Lees ook