De Bilt, woensdag 3 februari 1999

PERSBERICHT 2;

De Bve Raad, werkgeversorganisatie voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie: Competentiebeloning in onderwijs-cao is goede zet

'Het is een goede zet van zowel de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als de vakbonden dat de nieuwe onderwijs-cao het belang van competentiebeloning onderkent. Daarmee kan een start worden gemaakt met de noodzakelijke modernisering van de arbeidsvoorwaarden.' Dit stelt ir. G.J.M. Braks, voorzitter a.i. van de Bve Raad, de landelijke werkgeversorganisatie voor beroepsonderwijs en educatie, één van de drie onderwijssectoren waarvoor de nieuwe cao geldt. De Bve Raad en de vakbonden zullen binnenkort beginnen met het uitwerken van de competentiebeloning voor beroepsonderwijs en educatie (bve) in de Cao Bve.

De Bve Raad is positief over de nieuwe onderwijs-cao. Zij feliciteert de onderhandelaars met het bereikte resultaat. Volgens de Bve Raad zorgt deze cao ervoor dat de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs beter kunnen concurreren met de marktsector dan voorheen. Deze concurrentiekracht is van groot belang om het onderwijs de komende jaren vitaal te houden door het aantrekken van nieuw onderwijspersoneel. De gemiddelde leeftijd van het huidige personeel is met 47 jaar relatief hoog. In het beroepsonderwijs valt bijvoorbeeld binnen vier jaar een onaanvaardbaar tekort aan docenten techniek te verwachten. De Bve Raad denkt dat de cao het beroepsonderwijs en educatie aantrekkelijker zal maken voor nieuw personeel.

De Bve Raad is de belangenorganisatie van alle instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in Nederland. In de bve-sector volgen ruim 600.000 mensen opleidingen en cursussen en zijn ongeveer 50.000 mensen werkzaam. De Bve Raad voert namens de bve-instellingen de onderhandelingen met de vakorganisaties over de Cao Bve, waarin de secundaire arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de communicatiemanager van de Bve Raad, mevrouw Annelou van Egmond, tel. 030 221 9811. of tel. 06 53 94 41 66.

e-mail: info@BveRaad.nl

Deel: ' Bve Competentiebeloning in onderwijs-cao is goede zet '
Lees ook