Cito

Persbericht


20 januari 1999

Cito op de NOT'99 Van peuter tot eindexamenkandidaat

Het Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling, presenteert tijdens de NOT'99 de lijn van producten die het instituut maakt voor het primair en het voortgezet onderwijs. In het NOT-congresprogramma is het Cito op 28 januari vertegenwoordigd met een BVE-lezing over deskundigheidsbevordering en ICT. Het doel van deze beursdeelname is te laten zien dat het Cito scholen tijdens het hele onderwijstraject ondersteuning kan bieden: van peuter tot eindexamenkandidaat. De NOT'99 wordt gehouden van 26 t/m 30 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. De Cito-stand ligt dicht bij het Onderwijsterras, stand
2.F.068.

Vanaf de voorschoolse leeftijd (3 jaar) tot en met de afsluiting van het voortgezet onderwijs (18 jaar) maakt het Cito toetsen en ondersteunende onderwijsmaterialen. In de Cito-stand is deze keur aan Cito-producten uitgezet. Het gaat hierbij niet alleen om verkoopproducten, maar ook om de producten die het Cito maakt in opdracht van het Ministerie van OCenW.

Voor drie- t/m zesjarigen Het Piramideproject, een vroegtijdige stimulering van de ontwikkeling van peuters en kleuters, opdat kinderen in achterstandssituaties een goede start maken. Taalplezier, een nieuwe uitgave in de reeks observatie- en hulpprogramma's voor kleuters.

Voor vier- t/m twaalfjarigen Het Leerlingvolgsysteem voor groep 1 t/m 8 en de Entreetoets voor groep 8. De Eindtoets Basisonderwijs, beter bekend als de Cito-toets, die scholen helpt verantwoord te adviseren over het vervolgonderwijs van hun leerlingen.

Van 12 t/m 18 jaar De afsluitende toetsen basisvorming, met een demonstratie van de toets natuur- en scheikunde op cd-rom. Het Cito en de Tweede Fase en tot slot het Centraal Eindexamen.

BVE Op donderdag 28 januari houden drie Cito-medewerkers een drietal lezingen annex workshops over deskundigheidsbevordering en ICT binnen het BVE-veld. De onderwerpen zijn: Deskundigheidsbevordering binnen ROC's, Flexibel toetsen met behulp van computer based testing, toetsenbanken en distributie van toetsen via Internet, en Demonstratie multimediaal courseware- en toetsprogramma voor maatschappelijke en culturele vorming.


_________________________________________________________________

E-mail: info@cito.nl

Deel: ' BVE-lezing deskundigheidsbevordering van Cito op NOT congres '
Lees ook