KENNISNET

BVEnet en Kennisnet samen verder

Complete bve-portal vanaf het nieuwe cursusjaar beschikbaar op Kennisnet

De integratie van BVEnet met Kennisnet is een feit: vanaf 1 juli zal BVEnet niet meer als zelfstandige stichting bestaan. In de overgangsfase tot 1 september is BVEnet via de gebruikelijke wijze en via de Kennisnetsite op te vragen. Per 1 september zullen beide stichtingen een complete nieuwe bve-portal bieden, waarin de huidige informatie, diensten, producten en activiteiten van beide organisaties gecombineerd worden. De nieuwe portal ondersteunt de verschillende doelgroepen in de bve-sector bij hun dagelijkse werkzaamheden. De portal is een inspiratiebron voor onderwijsvernieuwing en ondersteunt het veld bij het toepassen van nieuwe leer- en werkvormen met behulp van informatie- en communicatietechnologie.

Portals op maat
De diverse doelgroepen in de bve-sector worden binnen de nieuwe portal bediend met zogenaamde 'portals op maat'. Leidend hierbij is een indeling naar sectoren: techniek, verzorging en welzijn, economie, groen en educatie. Daarbinnen krijgen verschillende doelgroepen als studenten, docenten, managers en ICT-coördinatoren een eigen ingang, evenals specifieke thema's als bijvoorbeeld e-learning, scholing, leermiddelen, internationalisering, BPV, beroepskeuze en cultuur. Alle onderdelen van de Kennisnet en BVEnet sites die nu gebruikt en gewaardeerd worden, zoals actuele nieuwsberichten, e-zines, de projectenbank, websitemaker en minionderneming, zullen op de nieuwe portal terug te vinden zijn. Daarnaast blijft de projectenregeling gehandhaafd en wordt de krant inDRUK voortgezet in het nieuwe Kennisnet magazine.

Kennisnet biedt ruimte om te leren
Kennisnet en BVEnet willen beiden een inspiratiebron zijn voor het ICT-onderwijs zowel in het primaire als in het ondersteunende proces. In deze rol ontwikkelen wij de portal www.kennisnet.nl ten behoeve van leerlingen, respectievelijk studenten, docenten, managers en ouders voor de sectoren primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE).
In combinatie met de expertise van BVEnet wordt gestreefd naar een bij BVE-sector passende nieuwe portal als belangrijke bouwsteen van de onderwijsinfrastructuur van de toekomst.

Kennisnet ondersteunt het onderwijs bij het gebruik van educatieve internettoepassingen. In de loop van 2002 zijn ruim 11.000 scholen, maar ook diverse onderwijsinstellingen, bibliotheken, musea en contentleveranciers met 2,5 miljoen gebruikers aangesloten op dit beveiligd en beheerd netwerk met een koppeling naar internet. Eind vorig jaar is de stichting Kennisnet opgericht door de onderwijsorganisaties van Nederland.

Noot aan de redactie

Perscontact Kennisnet
Hans den Boer
Communicatie, Relatiemanagement, Informatiebeheer Stichting Kennisnet
Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer
Postbus 778
2700 AT Zoetermeer
Telefoon: 079 323 09 96
Fax: 079 321 23 22
e-mail: h.denboer@kennisnet.org
www.kennisnet.nl

28 jun 02 11:16

Deel: ' BVEnet en Kennisnet samen verder '
Lees ook