Ingezonden persbericht


Armoede in Nederland is miljarden business

Wie zwijgt stemt toe, is de reden dat de BVVU(Belangen Vereniging voor Uitkeringsgerechtigden) niet langer zwijgt!

Door het verdeel en heers principe op de eilandjes, waar Nederland organisatorisch, bestuurlijk en politiek op drijft, stevent Nederland af op een voor miljoenen burgers/kiezers "onbeheersbaar probleem".

De BVVU klopt al jaren op de deuren van de Politiek, Journalistiek, Woningbouwcorporaties en belangenorganisaties. Van desinteresse tot tegenwerking mogen ervaren.

Zonder enig zicht noch interesse in elkaars activiteiten ontbreekt het totale eigen kostenplaatje en die van de maatschappij nadien. Eigen kosten van bijvoorbeeld de Woningbouwcorporaties aan huisuitzettingen (78% gerelateerd aan ca 3 maanden huurachterstand, ca 6.000 in 2011, 7.000 tot 10.000 euro per stuk), de maatschappelijke (gemeentelijke) kosten nadien zijn ca 50.000 tot zelfs 70.000 per stuk! Opgeteld jaarlijks honderden miljoenen euro's.

Inmiddels verkeren 1,9 miljoen Nederlandse huishoudens in maandelijkse betalingsproblemen. Mede door de vertienvoudiging van energiekosten en de kostenstijging van het levensonderhoud. Enkele tientjes schuld worden door een stapeling aan effecten door veelal meerdere partijen, opgeklopt tot honderden zelfs duizenden euro's.

Ondanks de blijkbaar 27 die iedere basiszorgverzekerde per jaar mee betaald aan de onverzekerde mensen, is men bij een betalingsachterstand op de verplichte te dure/met steeds minder dekking, 30% per maand verschuldigd aan een "bestuurlijke" premie bovenop de normale maandpremie. Gend door de Overheid te weten het Justitieel Incasso Bureau.

Uiteindelijk en soms al dakloos, beland men uitgewrongen, letterlijk lichamelijk en psychisch ziek van de zorgen, wel met een dagelijks groeiende en onnodig vergrootte schuld, in de schuldhulpverlening. Sedert 01-07-2012 de verantwoording van de gemeenten. Ervaringen en berichten uit het hele land zijn divers maar veelal negatief! Door ook de kosten van de schuldhulpverleners zelf, maakt dat de toch al kleiner dan ooit afloscapaciteit, steeds minder schuldeisers, ook logisch, willen meewerken aan na 3 jaar "schoon schip".

De politiek praat al jaren over salarissen boven de Balkenende norm, maar er verandert niets! Nieuwsbericht van vandaag: AFM financieel toezichthouder, verrijdt in 4 jaar 250.000 (bron RTLZ). Dit is 20 jaar een AOW uitkering voor een alleenstaande, wel de generatie van de Nederlandse wederopbouw. Is 16 jaar bijstanduitkering voor een alleenstaande moeder met 2 kinderen, wel de generatie van de "toekomst". Waar alles nog wel van betaald moet worden!

De BVVU eist dat het dakloos maken van keurig nette mensen, direct stopt! De o.i. "asociale" huisuitzettingen van keurig nette huurders, met een topsalarissen innende Top en executoriale koopwoningveilingen, door de mede veroorzakers van de crisis is: mensonwaardig!

Of Is het wachten op rellen zoals in Manchester, Wolverhampton en Birmingham (NOS 10-08-2011)!

Zoekwoorden:

Deel: ' BVVU Armoede in Nederland is miljarden business '
Lees ook