MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Benoeming directeur

MINBZK: Benoeming directeur veiligheid, informatiebeleid en projecten

Vandaag is de heer drs. J.C. Goet benoemd tot directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten (VIP) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De directie VIP is een nieuwe directie
binnen het directoraat-generaal openbare orde en veiligheid.
Jan-Kees Goet (37 jaar) is sinds 1997 bij de directie Politie plaatsvervangend directeur.
Van 1994 tot 1997 was Goet hoofd van de afdeling Onderwijs en Loopbaanbeleid bij dezelfde directie.
Daarvoor werkte hij als beleidsmedewerker bij de directie Brandweer en later als kwartiermaker en directeur bij het Nederlands Bureau Brandweerexamens.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedures van de Algemene Bestuursdienst.

Nadere inlichtingen: Annette Dijkstra, telefoon (070) 426 60 49

24 mrt 00 16:28

Zoekwoorden:

Deel: ' BZK Directeur veiligheid, informatiebeleid en projecten '
Lees ook