Ingezonden persbericht


Dr. C.C. Koopmans (1959) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Infrastructuur en mobiliteit aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De bijzondere leerstoel, sinds 1996 ingesteld aan de UvA vanwege de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO), is vrijgekomen door de benoeming van prof. dr. J.W. Velthuijsen tot hoogleraar Milieu- en energie-economie.

Carl Koopmans studeerde in 1984 af in de econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens begon hij aan zijn promotieonderzoek aan de UvA. Hij promoveerde in 1989 op een proefschrift over informele arbeid (zwart werk). Tussen 1988 en 1990 was hij afdelingshoofd bij het ministerie van VROM. Daarna werd hij staflid/projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van 1995 tot 2002 was Koopmans als afdelingshoofd bij het Centraal Planbureau sterk betrokken bij het energie- en mobiliteitsbeleid. Sinds 2002 is hij clusterhoofd bij de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. Hij zal zich als hoogleraar aan de UvA in het bijzonder richten op kosten-batenanalyses van projecten op het gebied van infrastructuur.

Deel: ' C.C. Koopmans benoemd tot bijzonder hoogleraar Infrastructuur en mob.. '


Lees ook