Gemeente Weert10 juni 1999
C. MAJOOR NIEUWE BURGEMEESTER VAN WEERT

Bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 is benoemd tot burgemeester van Weert: de heer drs. C.J.J.S. Majoor. Carel Majoor, lid van de Partij van de Arbeid, is op dit moment burgemeester van het Limburgse Meerssen.
De benoeming tot burgemeester van Weert gaat in op 1 juli 1999. Hij is 56 jaar, getrouwd en vader van twee dochters (18 en 16 jaar). De heer Majoor volgt mw. L.B.M. van Maaren-van Balen op die per 16 februari werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Leeuwarden.

Carolus Josephus Jacobus Stephanus Majoor is geboren op 8 maart 1943 in Venlo.

Na het gymnasium studeerde de heer Majoor rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

Van 1976 tot 1981 was hij secretaris van de deelgemeente Charlois (Rotterdam). Daarna werd hij burgemeester/secretaris van de gemeente Herten. Sinds 1 november 1988 is de heer Majoor burgemeester van de gemeente Meerssen.

De nieuwe burgemeester heeft op dit moment een aantal nevenfuncties, zoals vice-voorzitter van het gewest Maastricht-Mergelland en lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Limburgse gemeenten (VLG). Ook is hij lid van de commissie Europese Zaken van de VNG en voorzitter van het Intergemeentelijk Overleg Vastgoed.

De heer Majoor is verder bestuurslid van de Nederlandse Hartstichting en vice-voorzitter van het Rode Kruis regio Maastricht.

Deel: ' C. Majoor nieuwe burgemeester van Weert '
Lees ook