NVAB

Directeur NVAB

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft het genoegen u te kunnen meedelen dat met ingang van 1 juni 2002, de heer dr. C. van Vliet is benoemd tot directeur van de NVAB. Hij volgt Jan Beusen op, die dan anderhalf jaar deze functie vanuit het bestuur van de NVAB met veel enthousiasme en inzet heeft waargenomen.

Kees van Vliet is momenteel werkzaam als senior beleidsmedewerker bij de directie Arbozorg en Verzuimbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kees is al vele jaren, als bedrijfsarts en als beleidsmedewerker bij SZW, zeer betrokken bij de NVAB en bij voor de NVAB belangrijke ontwikkelingen.

Het bestuur van de NVAB kijkt uit naar een prettige en effectieve samenwerking, waarin en waardoor we onze niet geringe ambities kunnen verwezenlijken.

Deel: ' C. van Vliet nieuwe directeur NVAB '
Lees ook