Computer Associates

Persbericht

COMPUTER ASSOCIATES BOUWT MET SOFTWARE-PRODUCTEN VAN PLATINUM NIEUWE GENERATIE E-COMMERCE PLATFORM

CA MAAKT PLANNEN BEKEND VOOR INTEGRATIE VAN RECENT OVERGENOMEN PLATINUM TECHNOLOGY

Niewegein, Islandia, NY, 18 juni 1999 - Computer Associates International, Inc. (CA) gaat optimaal gebruik maken van de producten en technologieën van het recent overgenomen Platinum Technology International, inc. voor het ontwikkelen van een nieuwe generatie e-commerce platform.

CA zal het hoogwaardige portfolio van Platinum-producten voor datamining, datawarehousing en kennismanagement verder uitbreiden en combineren met CA's toonaangevende hulpmiddelen voor het visualiseren van informatie, de neurale netwerktechnologie (Neugents) en beheerhulpmiddelen voor IT-infrastructuren om daarmee de meest krachtige en veelomvattende e-commerce omgeving te kunnen realiseren.

CA wil deze doelstelling bereiken door middel van forse investeringen in de ontwikkeling van de producten en technologieën van Platinum. Bovendien zullen de software en andere hulpmiddelen van Platinum opgenomen worden in de strategische visie van CA. Dankzij deze investeringen wordt het mogelijk maximaal gebruik te maken van zowel CA's uitgebreide reeks van bedrijfskritische softwareoplossingen als CA's dienstenpakket, dat CA onder eigen naam zal blijven leveren. Door aanzienlijke investeringen in de voormalige Platinum-producten te doen, komt CA niet alleen tegemoet aan de behoeften van het grote aantal gebruikers van Platinum-producten, maar maakt CA bovendien de voordelen van deze producten beschikbaar voor CA's eigen gebruikers.

Deze aankondiging werd gedaan door CA `chairman and chief executive officer' Charles B. Wang en CA `president and chief operating officer' Sanjay Kumar tijdens een persconferentie in New York City. Ook de voormalige `president and chief executive officer' van Platinum Andrew `Flip' Filipowksi nam aan deze persconferentie deel. De acquisitie van Platinum door CA voor een bedrag van 3,5 miljard dollar was de grootste overname die ooit in de software-industrie heeft plaatsgevonden.

"Onze missie is niet alleen te verzekeren dat de uitstekende reeks van technologieën van Platinum hun waarde voor de huidige gebruikers behouden, maar ook om optimaal gebruik te maken van deze technologieën om de manier waarop bedrijven wereldwijd zaken doen via Internet volledig te kunnen veranderen", verklaarde Wang. "Door de hulpmiddelen van Platinum en CA samen te voegen, bieden we ondernemingen mogelijkheden om alle aspecten die met e-commerce te maken hebben drastisch te verbeteren: hoe zij verkopen, hoe zij inkopen, hoe zij marktinformatie analyseren en hoe zij reageren op snel veranderende marktomstandigheden. De gecombineerde kracht van CA en Platinum biedt gebruikers geautomatiseerde intelligentie en een intuïtieve visualisatie van een niveau dat geen enkele andere aanbieder kan evenaren."

De datawarehousing- en dataminingoplossingen van Platinum zijn twee sleuteltechnologieën voor gebruikers die klantengegevens optimaal willen benutten, gegevens die zij vaak al jaren aan het verzamelen zijn op verschillende platformen en systemen. CA's Neugent-technologie voegt hier belangrijke functionaliteit aan toe, doordat daarmee snel bruikbare informatie kan worden gedistilleerd uit de vaak zeer grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens. CA's visualisatietechnologie maakt deze informatie toegankelijk door de gegevens te presenteren op een intuïtieve manier waardoor sneller betere beslissingen kunnen worden genomen. CA's Unicenter TNG is hierbij van groot belang voor het beheren van deze gehele infrastructuur.

"CA heeft overduidelijk een visie over de wijze waarop de technologieën en diensten van Platinum maximaal benut kunnen worden. Een visie die verder gaat dan verbeteringen op het niveau van functionaliteit en features", verklaarde Filipowski. "CA beschermt enerzijds de belangen van de bestaande klanten die reeds gebruik maken van de software van Platinum en definieert anderzijds een duidelijke rol voor de software van Platinum in de bredere context van e-commerce."

CA heeft de nieuwe producten van Platinum ingedeeld in zeven categorieën:

* Datawarehousing, Business Intelligence, Knowledge Management CA zal een veelomvattende infrastructuur voor datawarehousing aanbieden die is gebaseerd op `enterprise metadata', die geïntegreerd is met een zogeheten `enterprise intelligence portal' en die gebruikers een actieve, gepersonaliseerde en open oplossing biedt voor het analyseren van informatie. CA is van plan deze oplossingen te integreren met haar eigen informatie-infrastructuur die onder andere geavanceerde mogelijkheden voor visualisatie en neurale netwerktechnieken (Neugents) omvat, zodat eenvoudig te gebruiken oplossingen beschikbaar komen om zakelijke voorspellingen te doen. CA zal de producten DecisionBase, InfoPump, InfoRefiner en InfoTransport van Platinum uitbreiden met CA-technologie voor bijvoorbeeld datatransport en bedrijfsbrede toegankelijkheid. CA zal verder de toonaangevende rol van Platinum op het gebied van enterprise metadata en repository-technologie met producten als PR/MVS en PR/OEE verder uitbreiden. CA is bovendien van plan de toonaangevende positie van Platinum op het gebied van hulpmiddelen voor business intelligence te versterken, door Forest and Trees, InfoBeacon, InfoReports en PRF samen te voegen. CA zal verder voor DecisionBase speciale ERP-oplossingen ontwikkelen.


* Application Development Solutions
Om de mogelijkheden voor het ontwerpen en gebruiken van een nieuwe generatie van zakelijke toepassingen verder te verbeteren, zal CA de ADvantage-oplossingen integreren met de Jasmine TND-infrastructuur. Bovendien is CA van plan de ADvantage-reeks van softwaresuites voor modellering, het ontwikkelen van softwarecomponenten, het beheer van configuraties en voor proces- en projectmanagement verder uit te breiden. Ook zal Aion uitgebreid worden naar een op componenten gebaseerde ontwikkelomgeving .


* Security
CA gaat beveiligingsoplossingen aanbieden die gebaseerd zijn op technologieën van CA, Platinum en Memco. Hiermee kan het gehele spectrum van beveiligingsopties worden afgedekt, van de zwaarste mainframeomgeving tot complete beveiligingsoplossingen voor Internet-toepassingen. Terreinen die verder worden afgedekt, hebben betrekking op aspecten als het herkennen van onbevoegde gebruikers, firewalls, inspectie van content, virtuele netwerken (VPN), toegangscontrole, `single sign-on',
gebruikersadministratie, beheer van directories, antivirus, auditing en encryptie. CA zal zelfstandig te gebruiken beveiligingsproducten blijven leveren en via Unicenter TNG volledig geïntegreerde beveiligingsoplossingen aanbieden.


* DB2 Solutions
CA zal nog voor het einde van het jaar nieuwe productieversies uitbrengen van op DB2 gerichte oplossingen die gebruik maken van de mogelijkheden van DB2 versie 6, waaronder backup- en herstelfaciliteiten, databasebeheer, databaseontwerp, snelle utilities en hulpmiddelen voor prestatiebeheer en -analyse. Ook zal CA gebruik blijven maken van de CA Insight-oplossing voor het monitoren van de DB2 runtime-omgeving en
maainframe-agenttechnologie. De oplossingen van CA die de gehele levencyclus van applicaties beheren, zullen een aanvulling vormen op de reeks van oplossingen voor het ontwikkelen van DB2-applicaties. Daarnaast kunnen DB2-klanten gebruik maken van de DB2-beheerfaciliteiten van Unicenter TNG.


* Open Database Management
CA zal een volledig open databasemanagement-omgeving aanbieden, met schema-management, performance monitoring en tuning, offline en online reorganisatiefaciliteiten, snel laden en wegschrijven van databases, database-analyse, backup en herstel, en de ontwikkeling van `stored procedures' voor Oracle, SQL Server en andere bekende databases. CA zal hooggekwalificeerde open oplossingen bieden, evenals geïntegreerde
databasemanagementomgevingen zoals ProVision voor Oracle en met Unicenter TNG geïntegreerde oplossingen.


* Workload Scheduling
CA zal de producten van Platinum voor scheduling ondersteunen en deze producten integreren met bestaande CA-oplossingen en één enkel `job management console' introduceren waar job flows en de status van de diverse jobs over alle omgevingen heen kunnen worden samengebracht en zichtbaar gemaakt. CA's scheduling-oplossingen en de `enterprise console' zullen tevens naadloos aansluiten op ERP-oplossingen van SAP, PeopleSoft, Baan, Oracle en andere toonaangevende ERP-leveranciers. CA zal doorgaan met het aanbieden van zelfstandig te gebruiken scheduling-producten en via Unicenter TNG tevens geïntegreerde oplossingen aanbieden.


* Performance Management
Alle producten voor `performance management' zullen worden voorzien van CA's Business Process Views en de Neugents-technologie. De producten zullen zowel `end-to-end', `realtime' als historische monitoring en beheer mogelijk maken van alle in de infrastructuur opgenomen IT-hulpmiddelen, waaronder applicaties, databases, middelware, groupware, systemen, netwerken en ook niet-IT apparatuur. Onder de performance management-oplossingen zullen zich onder andere hulpmiddelen bevinden voor automatisering, het zoeken naar correlaties, service level agreements, faciliteiten voor zowel voorspellende analyses als probleemanalyses en op kennismanagement gebaseerde hulpmiddelen. CA zal zowel zelfstandig te gebruiken producten aanbieden als via Unicenter TNG geïntegreerde oplossingen.

Platinum en CA Global Professional Services
De Global Consulting Organization van Platinum is een krachtige aanvulling op CA's snelgroeiende Global Professional Services (GPS), met name in Europa waar Platinum een belangrijke positie inneemt. Met de integratie van de oplossingen en processen van Platinum in de huidige werkmethodieken van GPS, kunnen gebruikers sneller optimaal profiteren van hun investeringen in informatietechnologie. Dat geldt met name voor toepassingsgebieden als e-commerce, beveiliging en kennismanagement.

GPS zal de door Platinum gehanteerde technieken voor applicatieontwikkeling en de door Platinum ontwikkelde beheermethodieken en ontwikkeltools opnemen in de Application Services Practice. De producten en technieken van Platinum voor datawarehousing, datamining en het beheer van metadata vormen bijvoorbeeld een goede aanvulling op de Enterprise Delivery Centers van GPS. Dit zijn ontwikkelafdelingen van GPS waar voor klanten bedrijfskritische applicaties worden gebouwd.

"De synergie tussen CA en Platinum gaat veel verder dan alleen applicaties die elkaar goed aanvullen", zegt CA's Kumar. "Platinum heeft CA ook uitstekende medewerkers, dienstverlening en methodologieën te bieden die van groot strategisch belang zullen zijn om onze klanten te kunnen helpen om hun zakelijke doelstellingen te realiseren."

Gebruikers zullen ook de optie krijgen om licenties te nemen op CA/Platinum-producten via CA's innovatieve licentiebeleid. Deze bieden ten aanzien van traditionele licentieovereenkomsten interessante opties die zowel extra flexibiliteit als mogelijkheden voor kostenbesparing verschaffen.

CA zal gedetailleerde `product roadmaps' bekend maken tijdens CA-World 1999 en PLATforum, de jaarlijkse bijeenkomsten van de gebruikersgroepen die tegelijkertijd van 18 tot 23 juni in New Orleans zullen plaatsvinden.

Over Computer Associates
Computer Associates International, Inc. (NYSE: CA) is wereldwijd marktleider op het gebied van bedrijfskritische software voor zakelijk gebruik. Computer Associates levert software, ondersteuning en integratiediensten in meer dan 100 landen over de hele wereld. Het bedrijf telt 14.000 medewerkers en realiseerde over het fiscale jaar 1999 een omzet van 5,3 miljard US dollar. Bij de Nederlandse vestiging van Computer Associates in Nieuwegein werken ruim 130 mensen. U kunt CA bereiken op het world wide web http://www.cai.com of via http://www.cai.com/offices/holland.

Alle producten en merknamen waaraan gerefereerd wordt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Computer Associates B.V.
Sandra Wasseur, Marketing Manager
Postbus 577, 3430 AN Nieuwegein
Tel (030) 604 83 45
Fax (030) 605 12 34
Email wassa01@cai.com

Deel: ' CA bouwt met Platinum nieuwe generatie e-commerce platform '
Lees ook