Computer Associates

Persbericht

COMPUTER ASSOCIATES INTRODUCEERT ADVANCED EDITION VAN ARCSERVEIT, CONTROLIT EN INOCULATEIT

GEAVANCEERDE HULPMIDDELEN VOOR OPSLAGBEHEER, VIRUSBESCHERMING EN ‘REMOTE CONTROL’ VOOR MIDDELGROTE EN GROTE GEBRUIKERSORGANISATIES

NIEUWEGEIN / ISLANDIA, NY, 8 april 1999 - Computer Associates International (CA) heeft zogeheten Advanced Editions uitgebracht van ARCserveIT, ControlIT en InoculateIT. Deze nieuwe versies bieden extra functionaliteit waardoor middelgrote en grote gebruikersorganisaties nu optimaal gebruik kunnen maken van professionele oplossingen voor opslagbeheer, virusbescherming en beheer op afstand. De Advanced Editions van de drie producten worden exclusief geleverd via de business partners van CA.

ARCserveIT Advanced Edition, ControlIT Advanced Edition en InoculateIT Advanced Edition bieden hulpmiddelen voor respectievelijk het beheer van opslagsystemen, systeembeheer op afstand en ondersteuning van mobiele medewerkers, en bescherming tegen virussen.

ARCserveIT Advanced Edition
ARCserveIT Advanced Edition verschaft middelgrote gebruikersorganisaties professioneel opslagbeheer. Met ARCserveIT Advanced Edition kunnen meerdere Windows NT-servers worden beheerd. Dankzij optionele "agents" is het tevens mogelijk om informatie die beschikbaar is op Unix-, NetWare-, Macintosh- of OS/2-systemen te beheren met dezelfde gecentraliseerde hulpmiddelen als waarmee gegevens op een NT-server worden beheerd. ARCserveIT biedt onder andere geavanceerde backup- en herstelfaciliteiten (ook van geopende bestanden), terwijl ook op Fibre Channel gebaseerde Storage Area Networks met ARCserveIT kunnen worden beheerd.

"Gegevens en informatie hebben tegenwoordig een grote economische waarde voor bedrijven", zegt Allan Mohess, ‘product marketing manager’ bij CA. "Met ARCserveIT Advanced Edition komen we tegemoet aan de eisen en wensen van gebruikers die onderkennen dat de standaard backup tools gewoonweg niet de brede hoeveelheid platformen, applicaties en technologie ondersteunen die nodig is voor het beschermen van essentiële bedrijfsgegevens die zich verspreid over de complexe IT-omgeving aanwezig is."

De Advanced Edition-versie van ARCserveIT ondersteunt zogeheten ‘autoloaders’ waardoor nu meerdere tapebibliotheken gebruikt kunnen worden. Een ‘Replication Option’ maakt het mogelijk gegevens in ‘realtime’ te repliceren naar andere servers, waardoor mogelijkheden ontstaan om een fouttolerante omgeving te creëren. Hierbij kan bij storingen of problemen een tweede server de taken van de oorspronkelijk server overnemen en blijven werken met de juiste, actuele bestanden en gegevens. Met de ‘Enterprise Library Option’ kunnen complete, op Fibre Channel-technologie gebaseerde Storage Area Networks worden beheerd. Bovendien is voorzien in snelle oplossingen voor het maken van ‘images’ van complete schijven en voor gebruik van op RAID gebaseerde opslagsystemen.

ControlIT Advanced Edition
Met ControlIT Advanced Edition voorziet CA gebruikersorganisaties van alle hulpmiddelen die zij nodig hebben om op een professionele wijze in ‘remote access’ voor zowel beheerders als mobiele werkers te voorzien. Hiertoe biedt ControlIT Advanced Edition onder andere een ‘Remote NT Server Administration’-faciliteit waardoor IT-medewerkers vanaf hun eigen werkplek op andere locaties opgestelde systemen kunnen beheren en onderhouden. Ook medewerkers van helpdesk-afdelingen kunnen met ControlIT Advanced Edition op afstand eindgebruikers ondersteunen en helpen bij het oplossen van problemen. ControlIT maakt het eindgebruikers verder mogelijk om online contact te leggen met een op een andere locatie gevestigde helpdesk.

Ondersteuning van telewerkers is een andere belangrijke faciliteit van ControlIT Advanced Edition. Mobiele werkers kunnen het product gebruiken om via LAN, WAN of ‘dialup’-verbinding in te bellen en gebruik te maken van de voor hen beschikbare applicaties en gegevens. Ook kunnen zij elektronische post ophalen en versturen, bestanden versturen en andere taken verrichten. Door gebruik te maken van ControlIT Advanced Edition kunnen mobiele werkers op afstand werken met dezelfde prestaties als een medewerker op kantoor.

"IT-afdelingen worden in toenemende mate geacht grote aantallen mobiele werkers en decentraal opgestelde systemen vanuit één centrale locatie te beheren", zegt Allan Andersen, ‘director of product strategy’ bij CA. "ControlIT Advanced Edition maakt het de vaak toch al drukbezette IT-afdeling mogelijk om snel problemen bij PC’s op te sporen, eindgebruikers te ondersteunen en toegang-op-afstand voor grote aantallen eindgebruikers te creëren."

ControlIT Advanced Edition biedt hulpmiddelen om – alsof het om een videorecorder gaat – handelingen en sessies vast te leggen en eventueel weer af te spelen als hulpmiddel voor de helpdesk. Ook kunnen beheerders op meerdere Windows-systemen tegelijkertijd beheer- en onderhoudstaken verrichten. ControlIT ondersteunt het gebruik van hulpmiddelen als ‘trusted NT domains’, terwijl ook extra beveiligingsfuncties beschikbaar zijn die als aanvulling hierop kunnen worden toegepast. Bovendien is voorzien in een encryptiemechanisme en kunnen de toegangsrechten tot bestanden worden gereguleerd.

InoculateIT Advanced Edition
Het toenemende gebruik van openbare netwerkverbindingen als Internet hebben een adequate bescherming tegen virussen van eminent belang gemaakt. Met InoculateIT Advanced Edition biedt CA nu een oplossing die specifiek is toegesneden op de eisen en wensen van middelgrote en grote gebruikersorganisaties. Het biedt namelijk uitgebreide mogelijkheden om vanuit één centraal punt een complexe en heterogene IT-omgeving op adequate wijze tegen virussen te beschermen.

InoculateIT Advanced Edition biedt onder andere de mogelijkheid om automatisch snel alle servers van nieuwe versies te voorzien en deze direct in werking te stellen. Ook email-servers – die de laatste tijd extra in het nieuws waren als gevolg van het Melissa-virus – kunnen op deze wijze snel van nieuwe en aanvullende bescherming worden voorzien. Om gebruikers optimaal te ondersteunen, stelt CA regelmatig nieuwe beschermingsmaatregelen beschikbaar via Internet. Op de website van CA kunnen gebruikers periodiek controleren of bescherming tegen nieuwe bedreigingen beschikbaar is, terwijl zij ook direct gewaarschuwd kunnen worden wanneer een nieuw virus wordt ontdekt.

"Ook de beste bescherming tegen virussen zal niet helpen wanneer een gebruikersorganisatie niet over de mogelijkheden beschikt om dit soort maatregelen snel op alle plaatsen waar dit nodig is in gebruik te stellen", zegt Gordon Twilegar, ‘director of security strategy’ bij CA. "InoculateIT Advanced Edition maakt het gebruikers mogelijk om hun investeringen in informatiesystemen optimaal te beschermen met behulp van zeer effectieve hulpmiddelen voor het opsporen en onschadelijk maken van virussen, zonder dat IT-medewerkers hier veel tijd en energie in hoeven te steken."

InoculateIT Advanced Edition kent een zogeheten ‘scanning engine’ die aan de hand van een op kunstmatige intelligentie gebaseerde methodiek bestaande, maar ook nog onbekende virussen detecteert. Ook schadelijke varianten als stealth- en macro-virussen kunnen op deze wijze onderschept worden. InoculateIT meldt bovendien het ontdekken van een virus aan de verantwoordelijke beheerders(s) via bijvoorbeeld email, GSM of beeper of via een melding in Unicenter TNG. InoculateIT kent bovendien nauwe integratie met ARCserveIT, zodat ook opgeslagen bestanden op effectieve wijze kunnen worden gecontroleerd op aanwezigheid van eventuele virussen.

Productiviteit vergroten
ARCserveIT Advanced Edition, ControlIT Advanced Edition en InoculateIT Advanced Edition zijn nieuwe oplossingen binnen CA’s IT-productfamilie. Deze softwareproducten worden uitsluitend via wederverkopers en distributeurs geleverd. ‘Value added resellers’, ‘system integrators’ en andere partners van CA krijgen hiermee de beschikking over hulpmiddelen waarmee zij op een geavanceerde manier beheerproblemen bij middelgrote en grote gebruikersorganisaties kunnen helpen oplossen. Deze bedrijven hebben in de regel de beschikking over een IT-afdeling van beperkte omvang en hebben daarom behoefte aan professionele hulpmiddelen die de productiviteit van de intern beschikbare IT-medewerkers aanzienlijk kunnen vergroten. Met de Advanced Editions biedt CA hiervoor de hulpmiddelen.

Computer Associates International, Inc. (NYSE: CA) is wereldwijd marktleider op het gebied van bedrijfskritische software voor zakelijk gebruik. Computer Associates levert software, ondersteuning en integratiediensten in meer dan 100 landen over de hele wereld. Het bedrijf telt 13.000 medewerkers en realiseerde over het kalenderjaar 1998 een omzet van 5,1 miljard US dollar. Bij de Nederlandse vestiging van Computer Associates in Nieuwegein werken ruim 130 mensen. U kunt CA bereiken op het world wide web http://www.cai.com of via http://www.cai.com/offices/holland.

Alle producten en merknamen waaraan gerefereerd wordt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Computer Associates B.V.
Sandra Wasseur, Marketing Manager
Postbus 577, 3430 AN Nieuwegein
Tel (030) 604 83 45
Fax (030) 605 12 34
Email wassa01@cai.com

Deel: ' CA Hulpmiddelen voor opslagbeheer en virusbescherming '
Lees ook