PERSBERICHT

COMPUTER ASSOCIATES MAAKT WINDOWS NT
GESCHIKT VOOR BEDRIJFSKRITISCHE TOEPASSINGEN

SURVIVEIT BIEDT CONTINUE BESCHIKBAARHEID DOOR REPLICATIE- EN 'FAIL-OVER' MANAGEMENT

Nieuwegein, Islandia, NY, 25 juni 1999 - Computer Associates International, Inc. (CA) heeft SurviveIT geïntroduceerd, een betaalbare en eenvoudig te gebruiken stand-alone oplossing voor optimale beschikbaarheid van servers in Windows NT-omgevingen. SurviveIT maakt het mogelijk dat organisaties permanent kunnen beschikken over hun belangrijkste applicaties en diensten, ook wanneer zich hardwarestoringen, menselijke fouten of andere problemen als brand of wateroverlast voordoen.

Permanente beschikbaarheid van gegevens en toepassingen heeft tegenwoordig topprioriteit bij bedrijven die in toenemende mate afhankelijk zijn van op Internet, Intranet en Extranet gebaseerde IT-diensten voor het ondersteunen van bedrijfsprocessen en elektronische handel. Continue beschikbaarheid is met name van belang voor die organisaties die vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week websites gebruiken voor elektronische handel.

Gebouwd op basis van het Unicenter TNG Framework, biedt SurviveIT de mogelijkheid om een server automatisch de taken te laten overnemen van een andere server met ernstige storingen. Dit overnemen van taken ('fail-over') gebeurt geheel automatisch en op een voor de eindgebruikers transparante wijze. Deze faciliteit is bovendien ook in niet-geclusterde LAN- en WAN-omgevingen beschikbaar. SurviveIT is de nieuwste uitbreiding van CA's reeks Advanced Edition-producten voor IT-beheer en wordt uitsluitend geleverd via de resellers en distributeurs van CA in het indirecte kanaal.

"Verzekerd zijn van permanente toegang tot gegevens is bij onze systemen van het allergrootste belang", zegt David Pyke, projectleider systeembeheer bij de luchthaven van Manchester, het op twee na grootste vliegveld van Groot-Brittannië. Deze luchthaven gebruikt SurviveIT om ervan verzekerd te zijn dat de zakelijke applicaties - van bagageafhandeling tot vluchtgegevens - continu beschikbaar zijn. "De betrouwbaarheid van SurviveIT, de verzekerde gegevensintegriteit en de eenvoud in gebruik en beheer, maken dat het product met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Daarmee is het voor ons duidelijk hét product om onze toepassingen mee te beschermen."

Automatisch overschakelen
Om tegemoet te kunnen komen aan de steeds hogere eisen van gebruikers, is bij SurviveIT gekozen voor een complete, intuïtieve aanpak om de beschikbaarheid van toepassingen te kunnen verzekeren. SurviveIT houdt real-time op een tweede server een schaduwkopie bij van de gegevens van de beschermde server ('mirroring'). Deze tweede server mag daarbij zowel via een LAN- als een WAN-verbinding met de beschermde server zijn verbonden. Hierdoor is de toegang tot de gegevens op de beschermde server altijd mogelijk, ook wanneer de beschermde server storingen heeft of als er netwerkproblemen zijn. Wanneer wordt vastgesteld dat de beschermde server niet functioneert, schakelt SurviveIT automatisch over op de tweede server, waardoor de betreffende applicaties voor eindgebruikers zonder onderbreking beschikbaar blijven. SurviveIT kan ook handmatig worden ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer zich een probleemsituatie dreigt voor te doen, zoals een opgetreden stroomstoring of natuurrampen.

SurviveIT ontdekt potentiële problemen door een server- of netwerkprobleem via een optionele secundaire verbinding tussen de beschermde en de tweede of backup-server te bevestigen. Hierdoor kunnen onnodige foutmeldingen en dus het onnodig inschakelen van de backup-server worden voorkomen. De backup-server neemt automatisch de identiteit van de beschermde server over, zodat gebruikers of applicaties niet opnieuw behoeven te worden aangemeld of opgestart.

Daarnaast biedt SurviveIT:


· Het maken van schaduwbestanden van geopende bestanden ('mirrorring'). Door gebruik te maken van CA's Open File Technology verzekert SurviveIT de integriteit van gegevens, inclusief bestanden die veelvuldig in gebruik zijn. Dit zijn immers in veel gevallen de bestanden met de belangrijkste informatie waarover een organisatie beschikt.
· 'Real-time mirrorring' van bestanden en folders. Dit versnelt het proces van synchroniseren waardoor SurviveIT absolute integriteit van transacties op bestandsniveau mogelijk maakt.

· Transparante overname van IP- of netwerkadressen. Wanneer een server storingen vertoont, zorgt SurviveIT ervoor dat alle processen normaal kunnen blijven functioneren. Dit is mogelijk doordat de nieuwe server op een voor de netwerkclients transparante manier het IP- of netwerkadres van de oorspronkelijke server overneemt.

· Automatisch gesynchroniseerd opstarten van databases en applicaties. Om de databases en toepassingen op de backup-server operationeel te maken bij een storing op de beschermde server, kan SurviveIT deze in dezelfde toestand brengen als op de oorspronkelijke server. Dat gebeurt aan de hand van scripts.

· Transparante online synchronisatie. SurviveIT maakt synchronisatie mogelijk zonder dat hiervoor een aparte communicatieverbinding tussen de twee servers nodig is.

· Transparante toegang tot gegevens. SurviveIT voorkomt verwarring en mogelijke inbreuk op gegevensintegriteit door gedeelde gegevensbronnen gescheiden te houden totdat de overname door de secundaire server geheel tot stand is gebracht.

"In hoog tempo worden tegenwoordig bedrijfskritische toepassingen en gegevens op servers geplaatst. Veel van deze servers gebruiken Windows NT en zijn niet beschermd tegen hardware- of netwerkstoringen", zegt Allan Mohess, product marketing manager bij CA. "Met SurviveIT kunnen CA's wederverkopers hun klanten een effectieve oplossing aanbieden die voorkomt dat zich desastreuze situaties kunnen voordoen. Bovendien kan een probleemloze voortgang van bedrijfsprocessen worden gegarandeerd."

SurviveIT biedt faciliteiten voor het overnemen van op servers gebaseerde toepassingen als databases, groupware en messagingsystemen; voorbeelden van toepassingen die een permanente beschikbaarheid vereisen. SurviveIT ondersteunt oplossingen als CA's Unicenter TNG en Jasmine, Lotus Notes Server, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, Microsoft Internet Information Server, Microsoft Proxy Server, Netscape SuiteSpot, Oracle Enterprise Server en Sybase Adaptive Server. Bovendien kan SurviveIT worden aangepast zodat ook andere toepassingen kunnen worden ondersteund.

SurviveIT biedt tevens eenvoudig te gebruiken 'wizards' waarmee beheerders en andere gebruikers door het proces van installatie, configuratie en ingebruikname worden geleid. Wanneer eenmaal is opgegeven welke gegevens en applicaties beschermd dienen te worden, zorgt SurviveIT automatisch voor synchronisatie van de datasets op de primaire en de backup-server, waardoor beide servers identiek beschikbaar zijn. Wanneer de initiële synchronisatie gereed is, beschermt de programmatuur de gegevens en repliceert iedere verandering naar de backup-server zodra deze zich voordoen.

In een omgeving waarin meerdere servers zijn opgesteld, kan SurviveIT zodanig worden geconfigureerd dat meerdere primaire servers met één backup-server kunnen worden beschermd. SurviveIT ondersteunt netwerken van iedere gewenste grootte en omvang, en kan gebruikt worden op iedere Windows NT-server. Dit voorkomt dat speciale netwerkkaarten of andere speciale hardware nodig zijn.

Computer Associates
Computer Associates International, Inc. (NYSE: CA) is wereldwijd marktleider op het gebied van bedrijfskritische software voor zakelijk gebruik. Computer Associates levert software, ondersteuning en integratiediensten in meer dan 100 landen over de hele wereld. Het bedrijf telt 14.000 medewerkers en realiseerde over het fiscale jaar 1999 een omzet van 5,3 miljard US dollar. Bij de Nederlandse vestiging van Computer Associates in Nieuwegein werken ruim 130 mensen. U kunt CA bereiken op het world wide web http://www.cai.com of via http://www.cai.com/offices/holland/.

Alle producten en merknamen waaraan gerefereerd wordt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Alle producten en merknamen waaraan gerefereerd wordt, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:

Computer Associates B.V.
Sandra Wasseur, Marketing Manager
Postbus 577, 3430 AN Nieuwegein
Tel (030) 604 83 45
Fax (030) 605 12 34
Email wassa01@cai.com

of tot

Franssen Communicatie
Tel (030) 228 85 79

Deel: ' CA maakt NT geschikt voor bedrijfskritische toepassingen '
Lees ook