Gemeente Almere

Persbericht 256

7 oktober 1999

CADEAU VOOR STAATSBOSBEHEER EN UITREIKING MILIEUPLUIMEN

Wethouder Pauline van Hoogenhuizen overhandigt op 11 oktober een cadeau aan Staatsbosbeheer voor hun honderdste verjaardag. Tegelijkertijd reikt de wethouder de jaarlijkse milieupluimen uit. De bijeenkomst vindt vanaf 16.00 uur plaats in het in aanbouw zijnde centrale gebouw van Stadslandgoed De Kemphaan, in het Waterlandse bos aan de Waterlandseweg.

Staatsbosbeheer bestaat dit jaar honderd jaar. De stad Almere is drieëntwintig jaar jong. Deze senior en junior hebben een bijzondere relatie. Staatsbosbeheer beheert een groot deel van de Almeerse bossen. Ook de Oostvaardersplassen valt onder haar beheer. Als organisatie is Staatsbosbeheer voortdurend op zoek om deze kostbare natuur dienstbaar te laten zijn voor de inwoners van het snelgroeiende Almere. Daarbij verliest zij de waarde en de
ontwikkelingsmogelijkheden van deze natuur niet uit het oog. De gemeente Almere ervaart Staatsbosbeheer als een bijzondere en invloedrijke partner die nu en in de toekomst een grote bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van Almere.
De gemeente Almere wil Staatsbosbeheer feliciteren in de vorm van een bijdrage voor de verdere ontwikkeling van een deel van het Waterlandse Bos. Hier kan het -nu nog enigszins eenvormige pioniersbos- worden omgevormd tot een gebied met een hogere natuurlijke en recreatieve waarde en kan de landschappelijke inpassing van het Stadslandgoed de Kemphaan worden verbeterd.

De Milieupluim is in 1992 ingesteld om in Almere initiatieven en bijzondere inzet op het gebied van natuur en milieu te onderscheiden en te ondersteunen. De commissie die de Milieupluim toewijst bestaat uit de Almeerse wethouder milieu, een vertegenwoordiger van de Vereniging Bedrijfskring Almere (V.B.A.), een vertegenwoordiger van de Almeerse natuur- en milieugroepen, en het hoofd van de afdeling Milieu van de gemeente Almere.
De locatie van de uitreiking is het in aanbouw zijnde centrale gebouw van het stadslandgoed de Kemphaan. In dit gebouw wordt naast een bezoekerscentrum en een landgoedwinkel een horecavoorziening gehuisvest. Omstreeks 11 oktober bereikt dit gebouw het hoogste punt.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Cadeau Almere voor Staatsbosbeheer '
Lees ook