CALAMITEITENFONDS

Besluit Sri Lanka

Rotterdam, 24 juli 2001
Calamiteitenfonds Reizen (CFR)

Calamiteitenfonds besluit over Sri Lanka

De Calamiteitencommissie heeft de situatie in Sri Lanka, naar aanleiding van de sluiting van de luchthaven van Colombo na een aanslag door Tamil Tijgers, op dinsdag 24 juli 2001 besproken en het volgende voor deelnemers en consumenten bindende besluit genomen:

De Calamiteitencommissie komt tot de conclusie dat als gevolg van de eerdergenoemde aanslag de infrastructuur op de luchthaven dusdanig is aangetast dat sprake is van een uitkeringsvatbare situatie vanaf het moment van de aanslag.

De uitkeringsvatbare situatie duurt voort tot de heropening van de luchthaven danwel tot het moment dat passagiers daadwerkelijk vanaf de luchthaven kunnen vertrekken en aankomende passagiers op de luchthaven kunnen landen.

Bovengenoemd besluit houdt in de praktijk in dat reizigers die gedwongen langer op Sri Lanka moeten verblijven de meerkosten voor dat langere verblijf vergoed krijgen. Voor reizigers die op de heenreis naar Sri Lanka gestrand zijn geldt dat die periode in beginsel als niet-genoten vakantie beschouwd wordt.

Het bureau van het Calamiteitenfonds roept haar deelnemers op, schadeclaims van hun cliënten op de gebruikelijke wijze bij ons in te dienen.

Einde bericht

Deel: ' Calamiteitenfonds besluit over Sri Lanka '
Lees ook