CALAMITEITENFONDS

Calamiteitenfonds verlengt reisverbod voor Sri Lanka voor onbe

Rotterdam, 17 augustus 2001
Calamiteitenfonds Reizen (CFR)

Calamiteitenfonds verlengt reisverbod voor Sri Lanka voor onbepaalde duur.

De Calamiteitencommissie heeft vandaag over de bestemming Sri Lanka vergaderd en het volgende besluit genomen.
De Calamiteitencommissie wijzigt het tot 30 augustus 2001 geldende reisverbod voor Sri Lanka met dien verstande dat het reisverbod nu voor onbepaalde duur geldt.

De situatie in Sri Lanka is in de afgelopen weken niet fundamenteel veranderd. Het oorspronkelijk voor 21 augustus jl. geplande referendum is uitgesteld tot 18 oktober 2001.
De commissie blijft de situatie op het eiland uiteraard volgen. Indien en zodra zich duidelijk gewijzigde omstandigheden voordoen zal de Calamiteitencommissie zich uiteraard weer over de situatie buigen en een nieuw besluit nemen.

Het reisverbod richt zich tot de aan het Calamiteitenfonds deelnemende reisorganisatoren (en hun klanten) en houdt in dat deze reisorganisatoren geen reizen naar Sri Lanka met reisdata binnen de geldigheidsduur van het reisverbod mogen uitvoeren. Voor een reisverbod voor onbepaalde duur geldt dat reeds met consumenten afgesloten reisovereenkomsten uiterlijk 30 dagen voor de geboekte reisdatum moeten worden ontbonden. Een en ander dient uiteraard zonder financiële gevolgen voor die consumenten te geschieden.

Einde bericht

Zoekwoorden:

Deel: ' Calamiteitenfonds verlengt reisverbod Sri Lanka '
Lees ook