CALAMITEITENFONDS

Calamiteitenfonds vervolgbesluit Verenigde Staten

Rotterdam, 12 september 2001
Calamiteitenfonds Reizen (CFR)

De Calamiteitencommissie heeft zojuist opnieuw over de gebeurtenissen in de Verenigde Staten vergaderd en het volgende besluit genomen:


1. De CC concludeert dat de infrastructuur in New York en Washington dusdanig is aangetast en ontregeld dat de uitvoering van vakantiereizen naar die steden voorshands onverantwoord is. Er geldt derhalve een reisverbod met onmiddellijke ingang en voor alle vertrekdata tot en met (voorshands) woensdag 19 september 2001 voor beide steden, en uiteraard voor alle reizen naar de Verenigde Staten waarvan New York en/of Washington een significant onderdeel is. De Calamiteitencommissie zal de situatie ruim vóór 19 september 2001 opnieuw evalueren.


2. Voor de overige bestemmingen in de Verenigde Staten eindigt de uitkeringsvatbare situatie zodra de luchthavens weer open zijn. Dat wil zeggen dat vanaf dat moment weer met garantie kan worden gereisd.


3. Voor Canada geldt met ingang van 12 september 2001 een uitkeringsvatbare situatie naar aanleiding van het feit dat het luchtruim gesloten is. De uitkeringsvatbare situatie eindigt op het moment dat het luchtruim weer geopend wordt. Dit besluit is genomen om reizigers die op de heen- of terugreis ten gevolge hiervan zijn gestrand schadeloos te kunnen stellen.

Einde bericht

Deel: ' Calamiteitenfonds vervolgbesluit Verenigde Staten '
Lees ook