Gemeente Tilburg

20-3-2003
Calamiteitenoefening op Kraaiven
Bedrijven, hulpdiensten en bedrijfshulpverleners oefenen zaterdag samen

Op zaterdagochtend 22 maart vindt er voor de eerste keer een calamiteitenoefening plaats op Kraaiven Noord-West. Hierbij zijn de brandweer, de GGD, de politie en meerdere bedrijfshulpverleners betrokken. Diverse bedrijven van het industrieterrein nemen er actief aan deel. Het uitgangspunt bij deze oefening is dat elk bedrijf werkt aan veiligheid en daarmee zoveel mogelijk risico's uitsluit, maar dat het ook belangrijk is om goed ingesteld te zijn op samenwerking als er onverhoopt toch iets gebeurt.

Aan de hand van een realistische oefencasus wordt getracht te voorkomen dat een beperkt ongeval uitgroeit tot een calamiteit met een grote impact op meerdere bedrijven in de omgeving. Als er iets op een bedrijventerrein gebeurt, zijn de ondernemers immers op elkaar en op de hulpdiensten aangewezen.
Een aantal bedrijven heeft zich aangemeld om deel te nemen aan deze oefening, die zich afspeelt op locatie van de Nederlandse Technische Gas Maatschappij (NTG) aan de Swaardvenstraat 11.

Het doel van de oefening is inzicht te krijgen in de mogelijkheden wat bedrijven, voor elkaar als buur, kunnen betekenen en om de samenwerking te oefenen tussen hulpdiensten en de bedrijfshulpverleners van ondernemers op het industrieterrein. Om dit in de praktijk te oefenen komen de brandweer en de GGD met diverse voertuigen, en is ook de politie betrokken.

De oefening is een uitwerking van het onderdeel Risicopreventie en Calamiteitenbeheersing van het project Tilburgse Bedrijventerreinen op Niveau. Dit is een samenwerkingsproject tussen bedrijfsleven, gemeente Tilburg en de Provincie Noord-Brabant om de kwaliteit van bedrijventerreinen en de samenwerking op bedrijventerreinen te bevorderen.

De oefening begint om 9.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna komen de betrokkenen in het bedrijfsrestaurant van de IFF aan de Zevenheuvelenweg bij elkaar om te evalueren. Hierbij zijn alle deelnemende partijen betrokken.
Ieder bedrijf op Kraaiven heeft een uitnodiging gekregen een vertegenwoordiger af te vaardigen om te komen kijken.

Deel: ' Calamiteitenoefening op Kraaiven Tilburg '
Lees ook