WGCC

Callcentermedewerker is een echt beroep

Leidschendam, 8 juli 2002

Verdere professionalisering van de opleiding en training in de callcenterbranche maakt het vak van callcenter medewerker daadwerkelijk een beroep waarvoor mensen kunnen kiezen. Daarmee wordt de instroom van nieuwe medewerkers die 'agent' willen worden gestimuleerd.
Deze aanbeveling wordt gedaan in de in opdracht van het ministerie van Economische Zaken geschreven Arbeidsmarktradar Facilitaire Callcenters. Dit rapport wordt vandaag aangeboden aan Minister A. Jorritsma-Lebbink en een delegatie van het bestuur van de Werkgeversvereniging Callcenters (WGCC). Een arbeidsmarktradar is een beproefd instrument van EZ om de arbeidsmarktproblematiek in een branche in kaart te brengen en richting te geven in aan oplossingen. In zijn reactie op het rapport stelt WGCC-voorzitter Dick Bakker, dat de werkgevers zojuist hebben besloten tot oprichting van een eigen exameninstituut.

De Arbeidsmarktradar Facilitaire Callcenters is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken opgesteld door KPMG BEA. De onderzoekers wijzen erop dat de gehele sector met een vergelijkbare arbeidsproblematiek te maken heeft. Om verdere groei mogelijk te maken moet de branche de structurele personeelsproblematiek aanpakken. Zo stelt de Radar, dat een algemeen verbindend verklaarde CAO voor de callcenter branche bijdraagt aan het wegwerken van inadequate arbeidsvoorwaarden bij een aantal bedrijven. Dit levert impulsen op voor concurrentie op kwaliteit van dienstverlening. Volgens Bakker ondersteunt de WGCC de noodzaak om op termijn goede afspraken met de vakbonden te maken. Zoals onlangs aangekondigd bereid de WGCC op dit moment een CAO voor.

In de afgelopen drie jaar heeft het Ministerie van Economische Zaken Arbeidsmarktradars op laten stellen voor onder meer de civieltechnische ingenieurs bij ingenieursbureaus, docenten techniek en in het beroepsgoederenvervoer. Doelstelling is te komen tot inventarisering van knelpunten in de arbeidsmarkt en mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing van werkenden, onderwijs, arbeidsmarktreserves of de bedrijfsvoering. De WGCC vertegenwoordigt de zogenaamde facilitaire callcenters, die in opdracht van derden telefonische en internet gerelateerde dienstverlening verzorgen.


08 jul 02 13:21

Deel: ' Callcentermedewerker is een echt beroep '
Lees ook