Ingezonden persbericht


Amersfoort, 25 februari 2003

P e r s b e r i c h t

Cameratoezicht in Dierenpark Amersfoort

Infrarode camera's houden Groenwangpapapaaien dag en nacht in de gaten

Binnenkort is het mogelijk om de Groenwangamazones van Dierenpark Amersfoort van wel heel dichtbij te bekijken. In het kader van het Europese soortbehoudprogramma voor deze papegaaiensoort onderzoeken dierverzorgers met behulp van infrarode videocamera's het broedgedrag van de vogels. Via een monitor in de vrije vluchtvolière kunnen ook gasten meekijken in de vogelnesten.

Drs. Raymond van der Meer is curator van Dierenpark Amersfoort en coördinator van het Europese soortbehoudprogramma voor de bedreigde Groenwangamazone. Omdat er maar weinig Groenwangamazones in dierentuinen worden geboren, onderzoekt hij hun broedgedrag. Vlak voor het begin van het broedseizoen zoeken de vogels elkaar op en vormen ze paartjes. Elk paartje zoekt het beste nestblok uit en maakt de nodige aanpassingen. De vogels verzamelen takken en hars en beschermen het nest voortdurend tegen indringers. Wat ze echter niet weten, is dat er onder elk nestblok een kastje hangt voor de infrarode camera. Zonder dat de papegaaien er iets van merken, kunnen verzorgers dag en nacht meekijken. En voor gasten die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in de prille gezinnetjes, is tot en met april 2003 een monitor geplaatst in de vrije vluchtvolière, waar de dieren leven.

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het gedrag van de dieren, zodat hun omstandigheden kunnen worden verbeterd. Eerdere onderzoeken, bij neushoornvogels, bleken effectieve middelen te leveren voor het signaleren en oplossen van broedproblemen. Dierenpark Amersfoort hoopt met de uitkomsten van het onderzoek in de toekomst betere fokresultaten te kunnen bereiken. Op het ogenblik gaat het heel slecht met de Groenwangamazone in de natuur. Volgens de laatste schattingen leven er nog maar een paar honderd in één beschermd natuurpark in Mexico. In Europese dierentuinen bevinden zich ongeveer zeventig vogels, waarvan zeven in Dierenpark Amersfoort.

Einde persbericht

Deel: ' Cameratoezicht in Dierenpark Amersfoort '
Lees ook