Bron: Persberichten
Datum: 29-2-2000

Branche wil aandacht voor lichamelijke belasting & werkdruk

BOVAG, FNV Bondgenoten, CNV, De Unie en de NCBRM zijn gezamenlijk het derde onderdeel in de ARBO-campagne gestart met als thema lichamelijke belasting & Werkdruk. Door deze onderwerpen uit te lichten in de campagne, willen de initiatiefnemers meer aandacht en bewustwording van de werknemer en werkgever om als er problemen zijn ze te kunnen herkennen en benoemen. Door de eventuele werkdruk beheersbaar te houden en te onderzoeken waar nu eigenlijk werkdruk ontstaat, hebben de partijen handvatten ontwikkeld zodat de werkgever en de werknemer samen tot een oplossing kunnen komen. Waarbij het bespreekbaar maken van eventuele problemen één van de belangrijkste stappen is. Zo voorkom je dat de werknemer op de lange duur uitvalt en de werknemer zal zich prettiger voelen in het arbeidsproces, aldus de betrokken organisaties.
Uit cijfers van de LISV, de beheerder van de sociale fondsen waaruit de uitkeringen worden betaald, blijkt dat aan het eind van dit jaar het aantal mensen met een WAO-uitkering wordt geschat op 932.000. De verwachting is dat dit aantal in de komende jaren verder zal stijgen. Met de Arbocampagne willen de 5 organisaties dat de werknemer en werkgever actiever aan de slag gaan om eventuele problemen te voorkomen. Alle werknemers in de branche hebben een uitnodiging ontvangen voor een aantal landelijke voorlichtingsbijeenkomsten waar het thema lichamelijke belasting & werkdruk centraal staat. Tijdens de bijeenkomsten worden bijvoorbeeld de meest risicovolle werkhoudingen besproken, hoeveel kilo mag worden getild, wat voor mogelijkheden er zijn om de lichamelijke belasting te verminderen en er wordt uitgelegd wat werkdruk precies is, zodat kan worden nagegaan of er ook in het eigen bedrijf sprake is van werkdruk.

In de Arbocampagne die drie jaar duurt, staan 5 themas centraal:
1. Wat is arbozorg nu eigenlijk?
2. Gevaarlijke stoffen (roet, asbest, CFKs)
3. Omgevingsfactoren (kou, tocht, herrie, hitte, etc)
4. Lichamelijke belasting en werkdruk (tillen, duwen, trekken, sjouwen, etc)

5. Veiligheid (knel-/pletgevaar, elektriciteit, etc.)

Deel: ' Campagne autobranche tegen lichamelijke belasting & werkdruk '
Lees ook