Ingezonden persbericht

Campagne autogordels ziet kinderen over het hoofd

EU-ontwerpwet: vanaf 2006 ruim 1 miljoen Nederlanders verplicht in autostoeltje

DEN HAAG, 20040714 -- Momenteel loopt de landelijke campagne "Gordels achterin verplicht, daar kun je mee thuis komen" . Aan een grote groep mensen lijkt die boodschap minder goed besteed. Dit zijn kinderen tussen ruwweg 6 en 12 jaar. Voor hen zijn de gordels te groot en snijden daardoor vervelend (en gevaarlijk) langs hals of nek. Vandaar dat wordt toegestaan dat zij de borstgordel niet dragen op de achterbank van de auto. Terwijl vier van de tien jonge verkeersslachtoffers - tot elf jaar - vallen bij een ongeluk met de auto van hun ouders. Vaak dragen deze kinderen geen gordel.


Vanuit de EU zijn nu rigoureuze maatregelen gepland om de veiligheid op de achterbank te garanderen. Terwijl het ook anders kan. Momenteel liggen er Europese richtlijnen klaar voor deze "vergeten" groep van kinderen én kleine volwassenen. Deze richtlijnen zullen uiterlijk in mei 2006 worden opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Maar waarschijnlijk zal dat al in het voorjaar van 2005 gebeuren. Een ding is nu al duidelijk: de richtlijnen zullen op veel weerstand stuiten.


Grote gevolgen

Zo staat in de ontwerp-wet te lezen dat kinderen tot een lengte van 1.35 meter in een kinderzitje moet worden vervoerd. Die lengte kan nog worden verhoogd tot 1.50 meter. Daar komt bij dat er maar twee stoeltjes (minimaal 100 euro per stuk) in de auto passen. Dus een derde of vierde kind achterin wordt een probleem, waarvoor een (onveilige) uitzondering in de wet moet worden gemaakt". Uitzonderingen worden ook gemaakt voor incidenteel vervoer over korte afstanden door een ander persoon dan de ouders. Verder is in de ontwerp-wet vastgelegd dat bij vervoer in bussen passagiers verplicht worden om de aanwezige veiligheidssystemen (gordels en zitjes) te gebruiken. "Maar ook hier worden weer uitzonderingen gemaakt voor bijvoorbeeld plaatselijk vervoer (met name schoolbussen). Ook kinderen in taxi's moeten bij voorkeur in een kinderzitje worden vervoerd, hoewel ook hier weer uitzonderingen gelden (zie www.veiligheid.nl)


Het kan ook anders

Kortom, er dreigt een aantal voor de consument zeer omslachtige, dure en inconsequente veiligheidsmaatregelen. Natuurlijk staat veiligheid voorop, maar het kan ook anders. Zo is er momenteel een prima alternatief op de markt in de vorm van een zogeheten gordelgeleider (de ComfortClip): een gepatenteerde vinding van Nederlandse bodem. Met deze verstelbare gordelgeleider is voor elk kind (en kleine volwassenen) de gordel precies op maat te stellen: de riem loopt precies vanaf de schouder naar de heup. Hals en gezicht blijven vrij, zoals het hoort. Een goedkope oplossing die maximale veiligheid en comfort biedt.


Kleine mensen
Ook de BelangenVereniging van Kleine Mensen (BVKM) ziet in de gordelspanner een welkom alternatief voor de op handen zijnde overheidsmaatregelen. "Want als de ontwerp-wet ongewijzigd van kracht wordt, zal in Nederland 80 procent van alle kleine mensen gebruik moeten maken van een autostoeltje. Het gaat hier dan om zo'n 4000 mensen voor wie de nieuwe wetgeving verregaande consequenties gaat krijgen", aldus BVKM-voorzitter Mark de Groot. "Wat mij ook zeer stoort, is dat volledig wordt voorbij gegaan aan grote groepen mensen die niet voldoen aan de (lengte)normen van de 'gemiddelde mens'. Alsof mensen die niet aan het gemiddelde voldoen, gewoon niet meetellen".
Volgens de Groot is het juist voor mensen met een groeistoornis belangrijk om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer, te studeren en te gaan werken. "Mobiel zijn en gebruik maken van de auto is dan vaak onontbeerlijk omdat ze vaak niet eens gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer", meent de Groot. "Ik roep Europa dan ook op in haar wetgeving ruimte te laten aan veilige alternatieve voorzieningen (die ook voorhanden zijn) waardoor kleine mensen zich op een verantwoorde en veilige manier per auto kunnen verplaatsen. Je moet er toch niet aan denken dat je als volwassene door de politie wordt bekeurd omdat je niet in een kinderstoeltje zit."

Om het belang van verkeersveiligheid breed onder de aandacht van het publiek te brengen en hoger op de "bewustzijns-agenda" te plaatsen, ondersteunt CCLine
- zijnde de leverancier van de ComfortClip - de verschillende belangenorganisaties. Inmiddels wordt samen met de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie (3VO) gekeken hoe de gordelgeleider kan bijdragen aan een betere verkeersveiligheid in Nederland. Vanaf september van dit jaar zullen de gordelgeleiders onder andere te verkijgen zijn bij de ANWB-winkels.

Deel: ' Campagne autogordels ziet kinderen over het hoofd '
Lees ook