Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Groningen 10-12-99

Campagne ' Gezellig uit, hou het zo' van start/ Vrijdag 10 december 1999

Campagne 'Gezellig uit, hou het zo' van start

Burgemeester Jacq. Wallage verricht vrijdagavond de aftrap van de nieuwe publiekscampagne 'Gezellig uit, hou het zo'. De publiekcampagne 'Gezellig uit, hou het zo' is een initiatief van de projectgroep Veiligheid op Straat (VOS). Sinds mei 1998 is er een beleid gevoerd om wapens - die op grond van hun kenmerken - onder de categorie IV van de wet Wapens en Munitie vallen in de binnenstad van Groningen te weren. Het beleid dat in Groningen in samenspraak tussen politie en Openbaar Ministerie vormgegeven werd is in andere grote steden in Nederland overgenomen.

Het aantal geweldmisdrijven met letsel in de binnenstad van Groningen is de laatste jaren (1996, 1997 en 1998) stabiel te noemen met zo'n 220 aangiften per jaar. 1999 is nog niet tot zijn einde maar tot en met november telde de politie 175 aangiften. Dit wekt de verwachting dat het totaal aantal aangiften dit jaar onder de 200 blijft. Voor de samenwerkende partners in het VOS project geen reden om achter over te leunen te meer er in 1999 een licht stijgende trend te ontdekken is van het gebruik van een wapen bij gewelddelicten.Het zogeheten categorie IV beleid heeft vanaf mei 1998 tot en met november 1999 35 zaken opgeleverd die door justitie werden afgedaan middels een transactie of een dagvaarding. In ongeveer de helft van de gevallen ging het om een mes in de andere gevallen om wapens als een wapenstok, ploertendoder, schaar of luchtdrukwapen.

De publiekscampagne is ervoor om het uitgaanspubliek zichtbaar te confronteren met de boodschap dat wapens niet thuishoren bij een avondje (of nachtje) uit. Niet alleen het publiek wordt geconfronteerd met de boodschap, ook horecamedewerkers, taxichauffeurs en politiemedewerkers worden er aan herinnerd. In de campagne worden in horecagelegenheden posters opgehangen. Verder zijn taxi's in de stad voorzien van hoofdsteunhoesjes waarop het vignet van de actie zit. Aan het publiek worden stickers uitgedeeld.

Achtergrondinformatie

Het project Veiligheid op Straat is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van gemeente Groningen, Regiopolitie, Openbaar Ministerie, Buro Slachtofferhulp, GGD, Koninklijke Horeca afdeling Groningen en de taxibranche. Het belangrijkste doel is het terugdringen van geweldscriminaliteit in de Groninger binnenstad. In de loop van het project zijn tal van maatregelen genomen. Een aantal van de maatregelen noemen we hieronder. Zo zijn er bij de politie voetsurveillances op de uitgaansavonden en ondersteuning van politie te paard en medewerkers met politiehonden. Ook zijn er contactpersonen voor de horeca aangesteld. Er is een lespakket voor het voorgezet onderwijs genaamd 'Gevaarlijk Spel' ontwikkeld. De horeca heeft structureel overleg met bestuur, politie en justitie en heeft onlangs branche breed horeca huisregels opgesteld. Binnen de taxibranche is gerealiseerd dat chauffeurs een 'oog en oor ' functie hebben en is er een vertrouwenspersoon aanwezig. Er is een voorlichtingspakket voor wachtkamers van huis

artsen, tandartsen en ziekenhuizen. Binnen het Openbaar Ministerie is de repressieve aanpak geoptimaliseerd.

Het project Veiligheid op Straat kent twee functies, namelijk een 'onderhoudsfunctie' en een 'aanjaagfunctie'. De onderhoudsfunctie bestaat uit het bewaken en onderhouden van het reeds ontwikkelde beleid. Actuele ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van geweldscriminaliteit worden hier gesignaleerd. Vanuit de aanjaagfunctie screent het project de wenselijkheid van nieuw beleid voor het terugdringen van geweldcriminaliteit. Daarnaast heeft ze als taak de aanpak van deze criminaliteit blijvend onder de aandacht van de projectparticipanten als het uitgaanspubliek te brengen.

Voor nadere informatie, afdeling voorlichting, 050 - 5995010

Deel: ' Campagne ' Gezellig uit, hou het zo' Groningen van start '
Lees ook