Gemeente Amsterdam


---

Campagne GVB hervat Wethouder Maij: 'trendbreuk in peiling'

De campagne voor de verzelfstandiging van het GVB wordt vandaag (maandag 13 mei) hervat. Resultaten van door de campagnestop van vorige week nog ongepubliceerde peilingen geven aan dat het aantal voorstanders van verzelfstandiging van het GVB toeneemt. Het aantal tegenstanders blijft afnemen, terwijl het aantal Amsterdammers dat nog geen mening heeft ook groeit. Vorige week was 16% van de Amsterdamse bevolking voor een zelfstandig GVB, 40% tegen en had 44% nog geen mening.
Dit blijkt uit een onderzoek van O+S dat op 2, 3 en 6 mei in opdracht van de gemeente is uitgevoerd (representatieve steekproef) onder ruim 250 Amsterdammers.

Vooral het aandeel tegenstanders is fors gedaald: was dat bij de start van het referendum in december nog 71%, in februari was dat gezakt naar 54% en nu blijkt nog 40% tegen de verzelfstandiging van het GVB. Het aandeel voorstanders is toegenomen van 12% in april naar 16% nu (dat percentage is bijna gelijk aan het aantal voorstemmers in december). Het aantal voor- en tegenstanders komt daarmee dichter bij elkaar te liggen. In april was het verschil tussen voor- en tegenstanders nog 39%, terwijl het verschil nu 24% bedraagt.

Een week voor het referendum twijfelden veel Amsterdammers nog over hun keuze. De groep die nog geen mening had is sinds de eerste meting in december (11%) toegenomen tot 44% op dit moment.

Dat de campagne van de afgelopen weken effect had, blijkt uit de toename van de bekendheid met het referendum (inclusief het onderwerp). In april was nog maar eenderde op de hoogte van het komende referendum, terwijl op dit moment tweederde van de stemgerechtigde Amsterdammers weet dat er op 15 mei een referendum wordt gehouden over de verzelfstandiging van het GVB.

Wethouder Hester Maij (Bedrijven) over de laatste peilingen: 'Ik ben erg blij dat de tegenstanders van 71% tegen naar 40% zijn gegaan. Het lijkt erop dat het Amsterdamse publiek de paniekzaaierij van Saar Boerlage begint door te prikken, want het openbaar vervoer wordt juist beter in plaats van slechter door de verzelfstandiging. Ik zie dit als een trendbreuk in het denken van de Amsterdammers over een zelfstandig GVB.'

Amsterdam, 13 mei 2002 Stefan Rutte

^


-

© gemeente Amsterdam - 13-05-2002

Deel: ' Campagne GVB hervat Wethouder Maij, 'trendbreuk in peiling' '
Lees ook