Persbericht

slotoffensief vóór nertsenfokverbod
campagne 'stop zinloos geweld tegen dieren'

Bont voor Dieren start een slotoffensief tegen de nertsenfokkerij met een landelijke campagne 'stop zinloos geweld tegen dieren'. De campagne bestaat uit posters en radiospots. De poster toont een dame zonder smaak in een bontjas met daarbij de tekst 'stop zinloos geweld tegen dieren'. In Nederland worden elk jaar 2,5 miljoen nertsen vergast door de bontindustrie. Bont voor Dieren vindt dat de nertsenfokkerij verboden moet worden zodat er een einde komt aan dit zinloze geweld tegen dieren.

Vanaf maandag 17 mei start in 15 steden de postercampagne die vanaf donderdag 20 mei ondersteund wordt door spots op radio 1,2,3 en 4. De radiospots zijn ingesproken door Karin Bloemen, die belangeloos haar medewerking heeft verleend.
Het publiek wordt opgeroepen om een gratis actiepakket aan te vragen of via de internetsite www.bon-tvoord-ieren.nl een persoonlijke protest e-mail te sturen aan de leden van de Tweede Kamer.

Zinloos geweld heeft veel aandacht in de Nederlandse samenleving. Zinloos geweld gaat verder dan wat de ene persoon de andere aandoet. Ook (pels)dier-en moeten be-schermd worden tegen zinloos geweld. Bont is een luxe-product dat geen enkel redelijk doel dient en geen dierenleed rechtvaardigt. Temeer daar er veel mooie en warme alternatieven zijn voor bont.

De geringe maatschappelijke acceptatie van pelsdierenfokkerijen is sinds 1996 nog verder afgenomen. Maar liefst 86% van het Nederlandse publiek is nu voor een nertsen-fokverbod, eind 1996 was dit percentage nog 80%. Intomart die recent (februari '99) een opinie-onderzoek uitvoerde, schrijft in haar rapport: "De kritisch afwijzende houding van Nederlanders ten opzichte van bont en pelsdierenfokkerijen is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen."
In de Tweede Kamer tekent zich met steun van PvdA, D66, GroenLinks, SP en RPF een meerderheid af voor een nertsenfokverbod, Daarmee hebben nu 78 van de 150 Kamer-leden aangegeven zich in te willen zetten voor de beëindiging van deze beruchte vorm van bio-industrie.

Amsterdam, 14 mei 1999

Deel: ' Campagne 'stop zinloos geweld tegen dieren' '
Lees ook