Stichting Wemos

27-08-2001: Even slikken?! Toegang tot medicijnen is een mensenrecht

Wemos start op 1 september handtekeningenactie. In de armste landen beschikt de helft van de bevolking niet over de medicijnen die ze nodig heeft. Omdat deze er niet zijn, te duur zijn of omdat er geen apotheek of gezondheidscentrum in de buurt is. Wemos is van mening dat iedereen recht heeft op medicijnen. Dus ook mensen in ontwikkelingslanden. De gezondheid van burgers moet voorop staan in plaats van de winst van de farmaceutische industrie.

Duidelijk signaal naar beleidsmakers Wemos vindt dat vanuit de Nederlandse samenleving een duidelijk signaal moet komen dat het recht op toegang tot geneesmiddelen voor de armsten gewaarborgd moet worden. Premier Kok en Minister Herfkens hebben eerder dit jaar aangegeven zich hiervoor in te willen zetten. De Europese Unie is echter (nog) niet eenduidig in haar uitspraken en standpunten. Via de handtekeningactie "Even slikken?!" wil Wemos druk uitoefenen op de Nederlandse regering, zodat zij ervoor zorgt dat de EU zich hard maakt voor de toegang tot medicijnen. De EU is een van de belangrijkste onderhandelingspartners tijdens de Ministeriële Conferentie van de wereldhandelsorganisatie WTO in Qatar (9 - 13 november a.s.). Tijdens deze conferentie staat ook het internationale octrooirecht op medicijnen op de agenda. De ervaring leert dat de EU haar standpunt over het TRIPS-verdrag vaak afzwakt onder druk van de VS en de farmaceutische industrie ten koste van mensen in ontwikkelingslanden.

Octrooien op geneesmiddelen mogen de toegang tot adequate, veilige en betaalbare geneesmiddelen niet in de weg staan. De Ministeriële Conferentie moet zich daar helder en ondubbelzinnig over uitspreken en het TRIPS-verdrag waar nodig op aanpassen.

Om de actie kracht bij te zetten worden de verzamelde handtekeningen begin november op ludieke wijze aan vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en Europese Unie aangeboden. Ook is er een actiepakket ontwikkeld met daarin een actiefolder, campagnekrant en een inhoudelijk achtergronddocument over de actieproblematiek. Dit pakket is aan te vragen bij het secretariaat van Wemos, tel.: 020-4 688 388.

Wemos op weg naar de WTO Onder andere met de handtekeningenactie "Even slikken?!", richt Wemos zich komend najaar op de Ministeriële Conferentie van de WTO in november in Qatar. Wemos presenteert deze actie en de WTO-samenwerking met Zuidelijke partners tijdens een informatie-avond op 19 september aanstaande. In samenwerking met de Zuid-Noord Federatie verdiepen we ons inhoudelijk op 20 september tijdens de conferentie 'How free is trade; who sets the standards?'. Wemos en partners zullen in Qatar onder meer lobbyen voor het recht op toegang tot medicijnen.

Bel voor meer informatie Nicole Metz/Marjan Stoffers, tel. 020-4 688 388. E-mail:pharmaceuticals@wemos.nl

Deel: ' Campagne 'Toegang tot medicijnen is een mensenrecht' '
Lees ook