Kerken in Aktie

Jubilee 2000 Campagne voor kwijtschelding schuldenlast zuiden

Al in ruim veertig landen steunen kerken en - kerkelijke - ontwikkelingsorganisaties het pleidooi voor kwijtschelding van schulden aan de armste landen. Ook in Nederland doen er tientallen mee.

Doel van de actie is om de komende tijd wereldwijd twintig miljoen handtekeningen op te halen. Die zullen tijdens de vergadring van de acht rijkste industrielanden (de G8) in juni in het Duitse Keulen worden aangeboden aan de daar aanwezige regeringsleiders, om hen concreet te vragen: wacht niet langer, verlos de arme landen van de bijna verpletterende schuldenlast.

In Nederland hebben de deelnemende organisaties een coalitie gevormd en daar ook de Engelstalige naam Jubilee 2000 voor gekozen; 'Jubilee' is namenlijk het Engelse woord voor zowel 'jubileum' als het bijbelse begrip 'jubeljaar'. De Nederlandse ondertitel is daarbij een rechtstreekse verwijzing naar zo'n jubeljaar, het begin van het nieuwe millennium. De ondertitel luidt: 'Een schuldenvrije start voor de armste landen.'

Ook de organisaties voor zending en werelddiakonaat van de Samen op Weg-kerken hebben zich aangesloten bij de Nederlandse coalitie. De activiteiten daarvan worden gecoordineerd door het Oecumenisch Instituut voor Kerk en Ontwikkelingssamenwerking (Oikos).

De oproep
Veel kans dat ook u binnenkort om uw handtekening wordt gevraagd in het kader van Jubilee 2000. U doet dat dan onder een oproep, waar onder meer het volgende in staat:
* Wij vragen de crediteuren (overheden, multilaterale instellingen als het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en commerciële banken) om in het jaar 2000 over te gaan tot een eenmalige kwijtschelding van onbetaalbare schulden aan de armste landen.

* Wij roepen de kredietverleners op pas over te gaan tot schuldkwijtschelding, wanneer de leiders van de schuldenlanden het daardoor vrijkomende geld, in overleg met maatschappelijke organisaties, inzetten voor een beleid dat ten goede komt aan de armen.

* Wij roepen de debiteuren op in samenwerking met crediteuren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties voorstellen uit te werken die het opnieuw ontstaan van een onbetaalbare schuldenlast in de toekomst voorkomen.

Deze oproep is (deels) overgenomen uit de campagnemap die Oikos ter gelegenheid van Jubilee 2000 samenstelde. U kunt de map en handtekeningenkaarten bestellen bij het secretariaat van Jubilee 2000, p.a. Oikos, Postbus 19170, 3501 DD Utrecht, tel. (030) 231 94 24. Onze organisaties voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking hebben plaatselijk diakonieën opgeroepen de aktie te ondersteunen. Die hebben daartoe ook al kaarten en handtekeningenlijsten ontvangen.

Deel: ' Campagne voor kwijtschelding schuldenlast zuiden '
Lees ook