Campagne ‘Zelfredzaamheid en BHV’ van start


ROTTERDAM, 20121129 -- Tijdens het jaarlijks congres van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) is een visie op zelfredzaamheid en bedrijfshulpverlening gepresenteerd met de titel ‘BHV als veiligheidsmotor’. In de visie wordt beschreven hoe de bedrijfshulpverlening kan bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid.

Bij de overheid en de professionele hulpverleningsdiensten is al enige tijd een ontwikkeling gaande om meer gebruik maken van de zelfredzaamheid van burgers. De achterliggende gedachte is, dat mensen vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om veiligheidsproblemen te voorkomen en te beperken. Veiligheid is daarbij dus niet iets dat exclusief op het bordje ligt van de overheid, van werkgevers of van hulpverleners, maar ‘Veiligheid is van ons allemaal’.

[BHV als veiligheidsmotor] Uit onderzoek blijkt dat bedrijven en hulpverleningsdiensten uitgaan van de eigen rol van de burger, maar ook een belangrijke rol zien voor de bedrijfshulpverlening. Het NIBHV heeft in samenwerking met Crisislab een visie ontwikkeld op een dergelijke nieuwe BHV-organisatie. De visie is toegeschreven naar de gezondheidszorg, maar ook bruikbaar voor andere bedrijfstakken, met name waar men te maken heeft met verminderd zelfredzamen, zoals het onderwijs.

Vanaf januari 2013 worden iedere maand workshops gegeven om hoofden/coördinatoren BHV uit zorg- en onderwijsinstellingen te helpen de visie om te zetten naar een concreet actieprogramma voor de eigen instelling.

Op 18 juni 2013 organiseert het NIBHV een conferentie ‘Zelfredzaamheid en BHV’. Meer informatie over het programma wordt te zijner tijd gepubliceerd op de NIBHV-website.

Op www.nibhv.nl is meer informatie te vinden over de workshops en manier van aanmelden.

De uitgave ‘BHV als veiligheidsmotor’ is te bestellen via de webshop van het NIBHV. 


Deel: ' Campagne ‘Zelfredzaamheid en BHV’ van start '
Lees ook