Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Campina versoepelt houding tegenover zelfzuivelende opvolgers

Bedrijfsopvolgers van zelfzuivelaars kunnen in de toekomst wel lid blijven van zuivelcoöperatie Campina Melkunie. Daarmee versoepelt de coöperatie haar eerder gedane voorstel om opvolgers die zelf zuivel maken te laten kiezen tussen of stoppen met de zuivelbereiding, of genoegen nemen met de status van leverancier.

Toch blijft de Bond van Boerderijzuivelbereiders ontevreden. Voor startende ondernemers die zelf melk willen verwerken en voor melkveehouders die willen omschakelen en een deel zelf willen verwerken tot zuivel, is straks bij Campina geen plaats.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Campina versoepelt houding tegenover zelfzuivelaars '
Lees ook