EVD

BM 03, maart 2003: Canada, het nieuwe eldorado

---

Ultralage bedrijfskosten, gunstige belastingtarieven, toegang tot ruim 321 miljoen koopkrachtige consumenten en een warme band met Nederland. Waarom bent ù met uw bedrijf nog niet op Canada gericht? Vanaf 26 maart komt de Canadese premier Chrétien aan het hoofd van een grote handelsmissie hierheen om de economische banden verder aan te trekken.

Team Canada heet de bezoekende bedrijvendelegatie, die zichzelf op een eigen website alvast uitroept tot de grootste missie die vanuit Canada Nederland ooit heeft aangedaan. Onder leiding van premier Chrétien en Pierre Pettigrew, de minister voor Internationale Handel, zullen Canadese bedrijven een week lang in Nederland op zoek gaan naar potentiële partners. De nadruk tijdens het bezoek ligt onder meer op mogelijkheden tot samenwerking in innovatieve sectoren zoals biotechnologie, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en duurzame energie-ontwikkeling. Maar er reizen ook bedrijven uit de luchtvaart, de bouw- en constructiesector, milieutechnologie en de farmaceutische industrie mee.

Derde Europese investeerder
Behalve Nederland bezoekt Team Canada dit voorjaar ook Groot-Brittannië en Italië, maar volgens Rudolf Wagener, de Nederlandse handelsraad in Ottawa, zouden de Canadezen het meest enthousiast moeten zijn over het naderende bezoek aan Nederland. Wagener schreef vorig jaar namelijk geen twee landen ter wereld te kennen, waar men in het algemeen zo positief over elkaar denkt als Canada en Nederland. Die wederzijdse liefde is overigens niet in de exportcijfers terug te vinden. In 2002 bleef de Nederlandse uitvoer steken op 933,5 miljoen euro. Wagener verklaart dit door te stellen dat Canada 'bijna letterlijk in de schaduw van zijn grote zuiderbuur - de Verenigde Staten - ligt.' Op investeringsgebied wordt beter gescoord: Nederland is in Canada de derde grootste Europese investeerder en de vierde grootste wereldwijd.
Op veel punten wint Canada glansrijk van de VS als het gaat om criteria voor de meest aantrekkelijke vestigingsplaats. Allereerst kan worden gesteld dat sinds de oprichting van de Nafta (North American Free Trade Agreement) in 1994, de grote Amerikaanse consumentenmarkt evengoed vanuit Canada voor het grijpen ligt als vanuit de VS zelf. Maar liefst 60 procent van de Amerikaanse consumentenmarkt bevindt zich op een reisafstand van maximaal twee uur van een Canadese stad. Sinds het in werking treden van Nafta is de uitvoer vanuit Canada naar de VS meer dan verdubbeld.

Bedrijfskosten veel lager dan in VS
Zakendoen is in Canada goedkoper dan in de VS. Uit onderzoek van accountantskantoor KPMG blijkt dat de bedrijfskosten er 10 tot 20 (!) procent lager liggen. Dit is voornamelijk te danken aan een gunstig belastingklimaat voor ondernemingen. Zo kent Canada een lage vennootschapsbelasting (die wordt op dit moment stapsgewijs verlaagd tot 21 procent rond 2006) en een lage vermogensbelasting. Het land staat bovendien te boek als vrijgevig met belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling. De bedrijfskosten worden ook gedrukt door de beschikbaarheid van relatief goedkope transportsystemen: kosten liggen gemiddeld 13 procent lager dan die in de VS. Maar misschien wel de grootste troef van Canada ten opzichte van zn grote buur, is het feit dat een bedrijf er veel minder kans loopt een proces aan de broek te krijgen met hoge schadeclaims. Verder kent het land een hoog opgeleide beroepsbevolking; bijna de helft van de Canadezen boven de 25 jaar heeft een universitaire of hbo-studie afgerond.

Blakend van zelfvertrouwen
Niet alleen de VS, ook de rest van de westerse wereld kan momenteel niet tippen aan Canada. Vergeleken met hoe de vlag van de internationale economie er bij hangt, draait het land op volle toeren. Volgens voorspellingen groeit het bruto nationaal product dit jaar met maar liefst 3 procent, bijna een vol procent meer dan in 2002. Onverminderd hoge consumentenuitgaven en de export naar de VS vormen de belangrijkste groeistimulansen. Het land blaakt van zelfvertrouwen: de federale begroting voor 2003 die de regering-Chrétien begin vorige maand bij het parlement indiende, gaat uit van 3,7 miljard euro aan extra investeringen in onder meer de gezondheidszorg en het milieu.

Kansen in ICT, bouw, biotech en energie
Volgens handelsraad Wagener zouden Nederlandse bedrijven het ijzer moet smeden nu het heet is en meer gebruik moeten maken van de warme gevoelens die hun Canadese collegas blijkbaar voor hen koesteren. Kansen zijn er in ieder geval genoeg.
De ICT-sector is 'booming' en zorgt voor ruim 5 procent van de totale economie. De belangrijkste ICT-centra zijn Toronto (software, hardware en internet), Ottawa (telecom) en Montreal (telecom en multimedia). Canada kent het hoogste aantal pcs per hoofd van de bevolking. Amerikanen zijn de grootste leveranciers van software. Dat de sector kansen biedt aan Nederlandse bedrijven, blijkt wel uit de ervaringen van softwarefabrikant Opalis. Die verhuisde het hoofdkantoor in 2000 vanuit Rijswijk naar Toronto. Sindsdien zijn de verkopen wereldwijd gestegen, aldus directeur Cynthia Weeden. Tegelijkertijd hebben we onze bedrijfskosten aanzienlijk weten te verlagen en is het eenvoudiger geworden om partnerschappen met Amerikaanse bedrijven aan te gaan.
Ook de bouwsector, de medische industrie en de markt voor biologische voedingsmiddelen kennen gunstige groeiprognoses en bieden kansen aan Nederlandse bedrijven. Zo zal de vergrijzing naar verwachting de vraag naar elektronische apparatuur voor hart- en vaatziekten vergroten. De markt voor biologische voedingsmiddelen groeit tot 2010 met 5 tot 10 procent. Nu al neemt de omzet in deze branche jaarlijks toe met 60 procent.
Andere sectoren die kansen bieden: de biotechnologie en de markt voor duurzame-energieopwekking. Wat dit laatste betreft is er vooral veel belangstelling voor de Nederlandse expertise op het gebied van warmte-krachtkoppeling. In de biotech zouden bedrijven die gaan samenwerken met een Canadese partner hun kansen op succes vergroten.

Ontmoet uw Canadese counterpart
Grote Nederlandse bedrijven zoals de ING Group, Fugro, Unilever, DSM en Ballast Nedam hebben hun activiteiten in Canada de afgelopen jaren al uitgebreid met een nieuwe vestiging of door een samenwerking aan te gaan met een Canadese partner. Voor wie er nog níet actief is, wordt het dus misschien tijd om eens de eigen kansen in kaart te gaan brengen. Daar hoeft u (voorlopig) niet eens voor in het vliegtuig te stappen: op donderdag 27 maart kunt u Team Canada en wie weet ook uw toekomstige samenwerkingspartner in Amsterdam ontmoeten.

Samenwerking breedbandtechnologie en life sciences De overheden van Nederland en Canada werken samen op het gebied van breedbandtechnologie en in de life sciences (biotechnologie). Wilt u meer weten over beide samenwerkingsprogrammas en de eventuele voordelen ervan voor uw bedrijf?

* Breedbandtechnologie: ministerie van EZ, Jan Wester, (070) 379 81 88, j.wester@minez.nl

* Life sciences: ministerie van EZ, Merlijn van Rijswijk, (070) 379 68 40, m.n.vanrijswijk@minez.nl

Agenda

* 26 t/m 28 maart 2003
Bezoek Team Canada 2003 aan Nederland, met op donderdag 27 maart voor Canadese en Nederlandse ondernemers: seminars over innovatie en handelsmogelijkheden in vele sectoren, lunch, matchmaking. Op diverse locaties in Amsterdam.
Informatie en aanmelding: www.teamcanada.nl, of Team Canada Hotline: (070) 306 54 60

* 7 t/m 12 april 2003
Handelsreis toeleveringsindustrie luchtvaart naar Montreal (Canada) en Houston (VS)
Informatie en aanmelding: EVD, Koos Backx, (070) 778 82 88, matchmaking@info.evd.nl

Meer informatie over zakendoen in Canada:

* EVD, Irene Burke, informatiemanager Canada, (070) 778 87 51, canada@info.evd.nl

Tekst: Janine Bosma

13.03.2003
---

Bron: Buitenlandse Markten 2003
Nummer: 100822

Deel: ' Canada, het nieuwe eldorado voor Nederlandse bedrijven '
Lees ook