Candle introduceert eBusiness Assurance voor het optimaliseren van web sites en Internet-applicaties

Registratie responstijden van web sites vanuit het perspectief van de bezoeker

Nieuwegein, 26 april 1999 - Candle Corporation, ontwikkelaar en leverancier van oplossingen voor de integratie en het beheer van informatiesystemen en applicaties, annonceert eBA*ServiceMonitor en eBA*ServiceNetwork, de eerste monitorsoftware en -service die de ervaring van de klant tijdens het bezoek aan een web site of E-Commerce site, betrouwbaar meet. Deze eBusiness Assurance-oplossingen bieden de eerste kwantificeerbare methoden voor het meten van de efficiëntie van de doorvoersnelheid op commerciële web sites.

eBA*ServiceMonitor meet, verzamelt en rapporteert de responstijd van en de navigatiepatronen op web sites. Het product werkt vanuit het perspectief van de eindgebruiker, en niet dat van het systeem zelf. Dat stelt beheerders van web sites en on-line winkels in staat om snel en eenvoudig de prestaties te meten en op basis daarvan het ontwerp van de web site aan te passen, de manier waarop gebruikers navigeren, of de hele infrastructuur. Daardoor kunnen zij hun klanten de hoogste serviceniveaus leveren.

eBA*ServiceNetwork is een abonneeservice van Candle, die de door eBA*ServiceMonitor verzamelde data in een centrale database opslaat. Managers kunnen vervolgens deze informatie op verschillende manieren gepresenteerd krijgen, of de informatie interactief analyseren via een webbrowser. In essentie biedt deze service bedrijven een on-line executive informatiesysteem (EIS) voor klantenservice - zonder de kosten en de tijd die benodigd zijn om zelf een gegevenspakhuis te bouwen.

"Onze nieuwe eBusiness Assurance-oplossingen bieden bedrijven en IT-managers de gereedschappen die zij nodig hebben om de on-line winkel te bewaken," zegt David Caddis, vice-president Response Time Management & Technology van Candle. "Nu serviceverlening het belangrijkste middel wordt waarmee e-commerce bedrijven zich van elkaar onderscheiden, zullen bedrijven die de beste klantenservice willen bieden, precies moeten begrijpen hoe hun klanten met hun web sites en applicaties voor e-commerce omgaan."

Voordelen van eBusiness Assurance
eBusiness Assurance stelt organisaties in staat om minimale prestatiedrempels te bepalen, na te gaan welke Service Level Agreements (SLA's) vereist zijn, alsook specifieke investeringen te rechtvaardigen die nodig zijn om de prestaties van applicaties te verbeteren. Momenteel meten de meeste bedrijven de prestaties van hun web site door systemen intern te bewaken, of via een service die bepaalde pagina's op de web site benadert. Geen van deze opties levert een werkelijk inzicht in de responstijd van de web site. Omdat een snelle toegang en een goede bruikbaarheid een steeds belangrijker onderdeel van het succes van een web site worden, is het een eerste vereiste om serviceniveaus te kunnen definiëren en de activiteiten van de eindgebruiker te kunnen volgen.

Doordat eBA*ServiceMonitor de activiteiten overziet vanuit het perspectief van de eindgebruiker, wordt er onmiddellijk nauwkeurige informatie over de prestaties van de web site gegenereerd. eBA*ServiceMonitor traceert gebruikers naar land, regio en ISP en biedt daardoor een nauwkeurige en directe representatie van de bezoekers van een Web site. Naast het bijhouden van de eerste en de laatste pagina die een klant bezoekt, alsmede de download-tijden van de verschillende pagina's, registreert de eBA*ServiceMonitor ook belangrijke informatie terwijl de gebruiker de site bezoekt. De totale responstijd wordt uitgesplitst naar netwerktijd, downloadtijd en servertijd.

Aan de hand van verschillende rapportages, stelt de eBA*ServiceMonitor bedrijven in staat om trends te identificeren, bottlenecks te lokaliseren en de prestatiedrempels van applicaties overeenkomstig de SLA's in te stellen. De eBA*ServiceMonitor bewaakt alle componenten die van invloed zijn op de snelheid, waaronder connectietijd, downloadtijd van pagina's, alsmede het startpunt van elke gebruiker en de weg die deze daarna aflegt.

"Pioniers op het gebied van de detailhandel, zoals Sam Walton van Wal*Mart en Stanley Marcus van Nieman Marcus, bezochten geregeld hun eigen winkels, waardoor zij zelf in de praktijk konden zien hoe hun klanten werden bediend," zegt George Brenner, vice-president en algemeen manager eBusiness Application Services van Candle. "Zij konden zien of er lange rijen klanten bij de kassa's stonden en hoe tevreden hun klanten leken. De on-site managers bij 'echte' banken beschikken nog steeds over deze luxe. Met Candle's eBusiness Assurance-oplossingen kunnen on-line bedrijven nu ook de ervaringen van eindgebruiker met hun web sites beoordelen. Daardoor zijn zij in staat om de klantenservice en tevredenheid te verbeteren."

Functionaliteit eBA*ServiceMonitor
Met eBA*ServiceMonitor ontvangt een manager van een E-Commerce site de volgende waardevolle informatie:

- Accurate algemene responstijd voor elke webpagina, zoals die ervaren wordt door de klant;

- De tijd die de klant per webpagina besteedt;
- De 'clickstream', ofwel het pad dat de gebruiker volgt om over de site te navigeren;

- Uitsplitsing van responstijden per client, netwerk, server en individuele objecten op de webpagina's.

Op grond van deze informatie kan het management bepalen wat de minimumvereisten zijn voor een acceptabele service. Omdat de eBA*ServiceMonitor responstijden registreert van alle individuele componenten, kunnen deze gegevens gebruikt worden om vast te stellen welke onderdelen voor verbetering in aanmerking komen, zoals kleinere afbeeldingen op druk bezochte pagina's, een snellere databasetoegang of meer hardware.

eBA*ServiceMonitor volgt het pad van de gebruiker over een web site. Als de site weinig intuïtief is ingericht of cirkelpatronen vertoont, kan dit de gebruiker ontmoedigen of frustreren, met als resultaat dat hij de web site verlaat. Deze oplossing toont de route die gebruikers meestal kiezen om bij de kernfunctie van een web site te arriveren, bijvoorbeeld het kopen van een boek, het betalen van een rekening of het plaatsen van een effectenorder.

Met behulp van een Java-applet die gestart wordt wanneer een gebruiker de web site betreedt, volgt eBA*ServiceMonitor de activiteiten van de gebruiker op de site. eBA*ServiceMonitor volgt gebruikers alleen op het moment dat zij de site bezoeken en plaatst geen 'cookies' op het systeem van de gebruikers. Daardoor wordt hun privacy beter beschermd.

eBA*ServiceNetwork
Het eBA*ServiceNetwork is een abonneeservice die Candle voor haar klanten opzet en beheert. Deze service biedt dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse informatie over hoe klanten de web site gebruiken, over de geleverde serviceniveaus, capaciteit en bewaking van E-Commerce sites. Klanten kunnen er ook voor kiezen om Candle alles te laten configureren en installeren, waarna hun eigen IT-afdeling het beheer ervan overneemt. Ook kan het beheer van deze oplossing worden uitbesteed aan derden.

eBA*ServiceNetwork stuurt de informatie die met behulp van de eBA*ServiceMonitor verzameld wordt naar een gegevenspakhuis over het Roma Network van Candle, dat een beveiligd transport- en managementsysteem vormt voor Candle's Response Time Network. Dit gegevenspakhuis is beschikbaar via een beveiligd intranet, dat is voorzien van wachtwoordbescherming en versleuteling en alleen voor geautoriseerde gebruikers toegankelijk is. Een OLAP-programma (on-line analytical processing) stelt gebruikers in staat om relevante gegevens over hun responstijden te achterhalen en in een veelheid van formaten te bekijken.

Systeemvereisten
De eBA*ServiceMonitor ondersteunt de volgende webservers en browsers:

Webservers:

- Microsoft Internet Information Server IIS v. 3.0 of Microsoft Windows NT v. 4.0;

- Apache v. 1.3x op Solaris, HP-UX of Microsoft Windows NT;
- Netscape Enterprise Server, FastTrack Server v. 3.x op Solaris, HP-UX of Microsoft Windows NT.

Webbrowsers:

- Netscape v. 3.0 en hoger;

- Microsoft Internet Explorer v. 3.0 en hoger;
- Elke voor Java geschikte browser.

Prijzen en beschikbaarheid
De prijzen voor eBA*ServiceMonitor beginnen bij $1995 voor een starterspakket dat maximaal tien URL's op een webserver meet. Zakelijke configuraties zijn doorgaans geprijsd vanaf $100.000 en meer, afhankelijk van de omvang en de configuratie van de E-Commerce site. De prijzen voor het eBA*ServiceNetwork variëren afhankelijk van de vereisten van de klant. Beide oplossingen zijn sinds 16 april jl. beschikbaar.

Over Candle Corporation
Candle Corporation is gevestigd in Santa Monica in Californië en is de toonaangevende ontwikkelaar en leverancier van Solutions for Networked Businesses. Om klanten te helpen hun applicaties te koppelen, te integreren en te beheren, biedt Candle producten, oplossingen en services aan. Deze bestrijken de gebieden van applicatie-integratie en -beheer, messaging middleware en prestatie- en beschikbaarheidsbeheer. Meer informatie over Candle Corporation is te vinden op het World Wide Web op adres: www.candle.com.

Deel: ' Candle introduceert eBusiness Assurance '
Lees ook