Universiteit van Amsterdam


Nationale schattingen Nederlands drugsgebruik voor het eerst beschikbaar

Cannabis-gebruik lager dan officiële schatting

Persbericht 5 januari 1999

Het Centrum voor Drugsonderzoek (CEDRO) van de Universiteit van Amsterdam heeft de resultaten gepubliceerd van het eerste nationale onderzoek naar drugsgebruik in Nederland . Met deze cijfers kan het drugsgebruik in Nederland beter vergeleken worden met andere landen. Uit de nationale cijfers blijkt dat 15,6 % van de Nederlanders (van 12 jaar en ouder) ooit cannabis heeft gebruikt. Het percentage recent-gebruik1 is 2,5%, wat neerkomt op circa 323.000 mensen. Deze schatting is aanzienlijk lager dan de schatting van 675.000 personen die door de regering wordt gehanteerd en bevestigt in grote lijn een eerdere schatting van het CEDRO. In april 1998 schatte het CEDRO het aantal recente cannabis gebruikers in Nederland op circa 300.000 naar aanleiding van onderzoek in Utrecht en Tilburg.

Het onderzoek is gehouden onder een groep van 22.000 personen van 12 jaar en ouder. Het is uitgevoerd in 1997 en begin 1998. Het drugsonderzoek is opgezet in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de Verenigde Staten zijn nationale drugsgebruikcijfers al langer beschikbaar. Onderstaande tabel geeft de cijfers van drugsgebruik in Nederland en de Verenigde Staten. In Nederland zijn drugs relatief makkelijk te verkrijgen. Uit de cijfers blijkt dat een sterk repressief drugsbeleid, zoals in de V.S., niet noodzakelijker wijs leidt tot minder drugsgebruik. De beschikbaarheid van drugs vormt geen bepalende factor voor het drugsgebruik in een land.

Drug use in the population of 12 years and older in the USA and the Netherlands (1997)

Ever used Used past year Used past month
USA Netherlands USA Netherlands USA Netherlands

tobacco 70.5* 67,9 32.7* 38,1 29.6* 34,3
cannabis 32,9 15,6 9 4,5 5,1 2,5
cocaine 10,5 2,1 1,9 0,6 0,7 0,2
inhalants 5,7 0,5 1,1 0,1 0,4 not measurable
alcohol 81,9 90,2 64,1 82,5 51,4 73,3
heroin 0,9 0,3 0,3 0,1 not measurable not measurable


*sigarettes only Cijfers V.S: National Household Survey 1997 SAMHSA, Office of applied studies Washington DC. Cijfers Nederland: mw M. Abraham, P. Cohen, mw M. De Winter: "Licit and Illicit drug use in the Netherlands" Uva/CBS, CEDRO

1 recent-gebruik: gebruik in de laatste maand

Deel: ' Cannabis-gebruik lager dan officiële schatting '
Lees ook