Beste mensen.

A.s. zondagavond worden er op de Belgische tv (Canvas, 22:45) nieuwe bewijzen onthuld van de aanwezigheid van kernwapens op de vliegbases Volkel (Nederland) en Kleine Brogel (Belgie). Zie onderstaand doorgestuurd persbericht.

In relatie hiermee bericht ik u het volgende:


* Dinsdag 26 januari om 12:00 moeten vier Nederlandse vredesaktivistes voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen om zich te verantwoorden voor hun aanwezigheid op vliegbasis Volkel op 1 oktober 1998. Zij waren op zoek naar de daar verborgen kernwapens ('burger-inspektie'). De rechtszaak vindt plaats in het paleis van justitie, aan de Leeghwaterlaan (direkt achter het NS-station). U bent welkom! Meer informatie bij Ali Jansen 038-4653319 (vredesaktiviste), Wijnand Thoomes (woordvoerder namens de aktivisten) 035-6237962 of bij de advokaat van de verdachten, Mr Eric Hummels: 030-2511224/6922057.


* De Nederlandse vredsaktiviste Krista van Velzen verscheen afgelopen dinsdag voor de rechtbank in Schotland, ivm haar spektakulaire zwem aktie naar een Trident-atoomonderzeeer, najaar 1998. Voor deze aktie zat Krista reeds vijf weken in voorarrest in een Schotse vrouwengevangenis. De zaak tegen haar werd geseponeerd, omdat de tolk van de rechtbanmk niet was komen opdagen. Haar Finse mede- vredesaktiviste Katri Silvonen werd wel schuldig bevonden, maar werd vrijgesteld van strafvervolging.
Meer informatie: Voor Moeder Aarde: 0032-9-233-8439


* De akties tegen kernwapens gaan onverminderd door, ook in Nederland.

Aktuele- en achtergrondinformatie vindt u op de website:

https://www.ddh.nl/vrede

Op de website ondermeer: fact-sheet 'De feiten over kernwapens in Nederland' (recent geaktualiseerd) woordvoerders over (akties tegen) kernwapens aktie agenda anti-kernwapen-akties persberichten aktieverslagen

Voor uw informatie is onderaan dit bericht de aktie-agenda van anti-kernwapen-akties in Nederland opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling

Marta Resink (073-5941622)

Afkomstig van: pol@motherearth.org (Pol d'Huyvetter)

Nieuwe bewijzen voor aanwezigheid kernwapens in Nederland en Belgie
Zondagavond 24 januari Canvas 22u45

Brussel - Gent - Utrecht, 21 januari 1999 - Aanstaande zondag worden nieuwe bewijzen van de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens in Belgie en Nederland onthuld tijdens het televisie programma van Lichtpunt (Canvas 22u45). Via een gunstige wind kreeg Karel Koster van het Nederlandse studiebureau AMOK een pak documenten afkomstig van de Nederlands-Amerikaanse atoomwapenbasis van Volkel. Uit de documenten blijkt dat er intensief wordt geoefend in nucleaire oorlogsvoering. De documenten tonen een duidelijke samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische luchtmacht, en de manschappen van het Amerikaanse MUNSS (Munition Support Squadron).

Tijdens het programma, gemaakt i.s.m. Lichtpunt, volgen de Nederlandse regisseurs en producenten Huub Schoonhoven & Karen Kuiper de geweldloze directe acties van de milieugroep Voor Moeder Aarde. Voor Moeder Aarde startte in 1995 een internationale juridische campagne voor een verdrag voor de afschaffing van alle kernwapens. De campagne kende een eerste succes met de historische uitspraak van het VN Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat op 8 juli 1996 stelde dat niet alleen het gebruik maar ook het dreigen met gebruik van kernwapens in het algemeen in strijd is met de regels van het internationaal recht.

Tijdens het programma word deze uitspraak van het Internationaal Gerechtshof uitvoerig toegelicht door Phon vander Biesen, de internationale voorzitter van de Juristen tegen Kernwapens.

De actievoerders van Voor Moeder Aarde laten zich bij hun acties ook inspireren door het werk van de VN in Irak. Door de macht van de permanente leden van de VN Veiligheidsraad -tevens de vijf officiele kernmachten- is de houding t.o.v. massavernietigingswapens echter hoogst bedenkelijk. Volgens Voor Moeder Aarde wordt hierdoor in de VN met twee maten en gewichten gewerkt. De westerse arsenalen massavernietigingswapens blijven buiten schot. Ook het Belgische Ministerie van Landsverdediging geeft geen gevolg aan de vele parlementaire vragen omtrent de massavernietigingswapens in het Belgisch-Limburgse Kleine Brogel.

Vandaar dat een groeiende groep gewone burgers en parlementairen in binnen-en buitenland het initiatief nemen voor het opzetten van 'burgerinspectie-teams'. Nadat ze een gat knippen in de omheining van de militaire basis, gaan ze op zoek naar de verborgen massavernietigingswapens.

Op zondag 21 februari e.k. organiseert Voor Moeder Aarde i.s.m. het Forum voor Vredesactie een volgende burgerinspectie van de atoomwapenbasis van Kleine Brogel. Er wordt gezocht naar kandidaat inspecteurs.

Voor meer informatie : Pol D'Huyvetter 09-233 84 39 Voor Moeder Aarde

Bijlage bij fact-sheet 'De feiten over kernweapens in Nederland'

Aktie-agenda voor de komende tijd:


- zaterdag 23 jan: 12:00-16:30, Breda: Voorbereidingsvergadering van Voettocht Den Haag-Brussel. Info: 0492-363762 of 040-2444707


- zondag 24 jan: 22:45 Belgische tv, programma Canvas. Dokumentaire met onthulling van nieuwe feiten over de opslag van kernwapens in Nederland en Belgie. Veel aandacht voor de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Beelden van akties.


- dinsdag 26 jan: 12:00 rechtszaak tegen vier vredesaktivistes ivm burger-inspektie vliegbasis Volkel op 1 oktober 1998. Paleis van Justitie, Leeghwaterlaan, Den Bosch. Openbare zitting. Info: Ali Jansen, 038-4653319
Wijnand Thoomes, 035-6237962
Mr. Eric Hummels, 030-2511224 of 030-6922057


- zondag 21 febr: vanaf 12:00 Burger-inspektie atoomwapenbasis Kleine Brogel (Belgie). Info: 00-32-9-233-8439


- za 27 en 28 febr: informatie- en voorbereidingsweekend anti-nukleaire akties (oa Paasmars, Volkel-aktiekamp, HAP, Voettocht en kernafvaltransporten). Info: Elise Leijten, 020-6650273


- 1 t/m 5 apr: vredes-aktiekamp nabij vliegbasis Volkel. Thema: Alle kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Volkel! Info: 070-3658533 of 020-6650273


- ma 5 apr: Paasmars voor vrede en ontwapening in Den Haag. Motto: 'Alle kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Nederland'. Info: 070-3658533


- ma 5 apr: 13:00 Internationaal treffen van anti-nukleaire kampagnevoerders in Den Haag ('People's Meeting for a Nuclear Free World'). Inf0: 070-3658533


- 11-16 mei 1999: Derde Haagse vredeskonferentie (The Hague Appeal for Peace): groots internationaal treffen van vredesaktivisten uit de hele wereld. Info: 070-3634484


- 16-30 mei 1999: Internationale Voettocht van Den Haag naar Brussel. Start direkt na afloop van de HAP, vanaf Internationaal Gerechtshof. Org: Voor Moeder Aarde (Belgie). Info: 0032-9-233-8439

Woordvoerders over (akties tegen) kernwapens:


* Karel Koster (AMOK en Werkgroep Eurobom): 030-2714376 of 030-2722594 Over Nederlandse betrokkenheid bij kernwapens, NAVO beleid en internationale ontwikkelingen

* Mevr. Ton van Asseldonk-de Vries (World Court Project/International Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA): 070-3232369 Over de internationale impact van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996

* Krista van Velzen (Voor Moeder Aarde): 0032-9-233-8439 Over direkte akties tegen kernwapens en Ploegscharen-beweging.
* Pol d'Huyvetter (Voor Moeder Aarde): 0032-9-233-8439 Over voettocht Den Haag-Brussel en over burgerinspekties in Belgie
* Gerard van Alkemade (Haags Vredes Platform): 070-3658533 Over Paasmars en vredes-aktiekamp in Volkel
* Elise Leijten (Bries 11) over aktie-voorbereidingen en de kampagne 'Een miljoen kraanvogels voor de vrede': 020-6650273
* Marta Resink (Omslag): 073-5941622 of 030-2730100. Over burger-inspekties vliegbasis Volkel. Tevens voor algemene informatie en doorverwijzing van de pers


* Meer informatie op de website: https://www.ddh.nl/vrede


----- Einde bericht ----------------------------------------------------


* Lees ZOZ - Tijdschrift voor Doen-denkers. Vraag proefnummer!
-------------------------------------------------------------------- Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100
-------------------------------------------------------------------- Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks!

Deel: ' Canvas reportage over kernwapens op Volkel en Kleine Brogel '
Lees ook