Ministerie van Defensie


---

Nieuwsberichten
---

cao ondertekening 270901

CAO-akkoord Defensie ondertekend

27-09-2001

In Den Haag is vanmiddag (27 september) het CAO-akkoord voor Defensie-medewerkers getekend. Namens het ministerie zette staatssecretaris Henk van Hoof (defensie) zijn handtekening onder het akkoord. De overeenkomst gaat 1 oktober a.s. in en heeft een looptijd tot en met 31 december 2003. Het akkoord werd van de zijde van de bonden getekend door alle vier betrokken centrales.

Bij de ondertekening zei staatssecretaris Van Hoof ondermeer over het akkoord: "Een akkoord dat brede steun onder het personeel geniet, zoals wel blijkt uit het gegeven dat de centrales van overheidspersoneel alle vier tot ondertekening overgaan. Ik ben daar heel blij om. Ik denk ook dat dit een goed akkoord is waarin zowel aan de wensen van het personeel als aan de wensen van de organisatie op een evenwichtige manier tegemoet is gekomen." De onderhandelingen voor het nieuwe CAO-akkoord waren 19 juli j.l. afgerond met een zogenoemd onderhandelingsresultaat. Dit is door de centrales voor gelegd aan de achterban en aangenomen.

De belangrijkste punten uit het nieuwe CAO-akkoord zijn een salarisstijging met 4 procent op 1 oktober 2001 en nog eens 4 procent op 1 november 2002. Daarnaast wordt de structurele eindejaarsuitkering in 2002 verhoogd van 0,6 naar 0,8 procent en wordt in december 2001, 2002 en 2003 een eenmalige eindejaarsuitkering van respectievelijk 0,8, 0,7 en 0,8 procent uitgekeerd. Bij de ondertekening wees staatssecretaris Van Hoof op het gegeven dat het CAO-akkoord meer is dan alleen een verzameling afspraken op financieel gebied. "Maar in dit akkoord komen ook andere onderwerpen aan de orde die van zeer groot belang zijn voor het defensiepersoneel en voor de defensie-organisatie. Ik noem bijvoorbeeld de in de Defensienota aangekondigde invoering van het militair prepensioen waarmee een unieke en belangrijke stap wordt gezet en die voor het personeel als voor de organisatie belangrijke voordelen oplevert." Daarnaast sprak hij over de verdere ontwikkeling van keuzemogelijkheden bij arbeidsvoorwaarden, de invoering van een nieuwe soldatenrang wat een forse inkomensverbetering oplevert voor soldaten van de land- en luchtmacht, de verhoging van de kilometervergoeding bij dienstreizen en de verbetering van de zogenoemde interim-maatregel voor in deeltijd werkende burgerambtenaren.

Bij Defensie werken ongeveer 74.000 militairen en burgerambtenaren.

* Klik hier voor het persbericht over de CAO-ondertekening

* Klik hier voor de integrale tekst van het in juli bereikte onderhandelingsresultaat

Deel: ' CAO-akkoord Defensie ondertekend '
Lees ook