ABVAKABO FNV

CAO-Akkoord Openbare Bibliotheken

ABVAKABO FNV heeft een CAO-akkoord bereikt voor het personeel dat werkzaam is bij de Openbare Bibliotheken. Deze CAO geldt voor alle werknemers. De salarisverhoging voor 2003 en 2004 bedraagt voor 24 maanden twee keer 2,0 procent.

De premieverdeling voor de pensioenen is voor het jaar 2003 en voor 2004 vastgesteld op een vierde deel voor de werknemer en drievierde deel voor de werkgever. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij eenderde deel door de werknemer en tweederde door de werkgever wordt betaald.

Eerdere principe akkoorden tussen de vakbond en de werkgever zijn tot tweemaal afgewezen. Een groot punt van bezwaar tijdens de onderhandelingen was het inleveren van een vakantiedag bij drie ziekmeldingen. In het definitieve akkoord is deze negatieve ziekteprikkel weggelaten.

Meer informatie:
Daniëlle Meulman, landelijk bestuurder, 06-51218358

27 mrt 03 18:58

Deel: ' CAO-Akkoord Openbare Bibliotheken '
Lees ook