VSNUVSNU-persbericht
Datum: 27 mei 2002

CAO-akkoord universiteiten
Arbeidsvoorwaarden verder gemoderniseerd

De universitaire werkgevers (Vereniging van Universiteiten, VSNU) en de vakbonden (ABVAKABO FNV, AC/AFZ, CFO CNV-bond, CMHF) hebben vandaag een principe-akkoord gesloten over een nieuwe CAO voor de ruim 50.000 werknemers van de Nederlandse universiteiten. Partijen leggen dit akkoord met een positief advies voor aan hun achterban. De CAO heeft een looptijd van 15 maanden en staat in het teken van verdere modernisering van arbeidsvoorwaarden. De huidige CAO loopt per 1 juni 2002 af.

Inkomen
In deze periode worden de salarissen per 1 juni 2002 verhoogd met 2,25% en
per 1 april 2003 met 1,6%. Ook wordt in deze periode een start gemaakt met de opbouw van een dertiende maand door een structurele eindejaarsuitkering van 2%. De afgesproken inkomensontwikkeling voor de universiteiten is hiermee vergelijkbaar met de loonontwikkeling in andere sectoren.

Modernisering
CAO-partijen hebben verdere stappen gezet in het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Zo komt er een budget van circa twee miljoen euro beschikbaar voor het maken van arbeidsvoorwaardelijke afspraken in het lokale CAO-overleg binnen de universiteiten.

Binding
Voor de universiteiten is de vraag naar hoger opgeleiden groot en in de komende jaren gaan duizenden wetenschappers met pensioen. Daarom gaan CAO-partijen onderzoeken hoe te stimuleren dat oudere werknemers langer aan de universiteit werkzaam kunnen blijven.

Talent
Universiteiten moeten hun concurrentiepositie op de arbeidsmarkt verbeteren. Dit kan niet alleen door het bieden van hogere salarissen maar moet waargemaakt worden door het bieden van een carrièreperspectief aan (wetenschappelijk) talent.
Alle medewerkers krijgen een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin afspraken worden gemaakt over hun individueel loopbaanperspectief en bijbehorende scholing.

Deze afspraken moeten de komende periode behoud, instroom en doorstroom van talent binnen de universiteiten nog verder versterken.

Deel: ' CAO-akkoord universiteiten Arbeidsvoorwaarden verder gemoderniseerd '
Lees ook