ABVAKABO FNV

CAO akkoord voor het hoger beroeps onderwijs (17 mei)

ABVAKABO FNV en de andere bonden hebben met de werkgevers een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO HBO. Het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel krijgt er in 15 maanden 3,75 % salaris bij en een eindejaarsuitkering in 2002 van 2%. Een goede loonontwikkeling, een aanzet tot een dertiende maand en beleid voor specifieke groepen, dat is een goed resultaat, aldus Arno Lammeretz, bestuurder van ABVAKABO FNV.

De CAO HBO loopt van 1 juni 2002 tot 1 september 2003. Op 1 juni 2002 worden de salarissen verhoogd met 2,25%, en op 1 april 2003 met 1,5%. De eindejaarsuitkering bedraagt in 2002 2%.

Partijen hebben afgesproken nieuw ouderenbeleid te formuleren, waarin langer doorwerken wordt gestimuleerd en er meer ruimte komt voor maatwerk. Ook de verlofregelingen worden herzien, waarbij bestaande rechten niet worden aangetast. De regelingen moeten eenvoudiger worden, en verschillen tussen onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel worden weggewerkt. Ook hier moet meer maatwerk mogelijk worden: individuen moeten ervoor kunnen kiezen tijdelijk meer of minder te werken.

Werkgevers en bonden erkennen het belang van scholing en ontwikkeling van werknemers. Daarom wordt met alle medewerkers een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) afgesproken. Hiervoor zal tijd en geld beschikbaar zijn. Verder zijn partijen het eens geworden over het decentraliseren van middelen voor afspraken over ouderschapsverlof, reguleren van met een In en Doorstroom(I/D)banen, kinderopvang en reiskostenvergoeding.

In het hoger beroeps onderwijs (HBO) werken ongeveer 45.000 mensen, waarvan ABVAKABO FNV er bijna 1.800 vertegenwoordigt, met name onder het onderwijs ondersteunend personeel (OOP). De bond legt het akkoord binnenkort voor aan de leden.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' CAO akkoord voor het hoger beroeps onderwijs '
Lees ook